Korzystanie z paska narzędzi okna

 
Radmin jumpto Korzystanie z paska narzędzi okna

Pasek narzędzi okna trybu połączenia ‘Pełna kontrola’ / ‘Tylko podgląd’ zawiera następujące polecenia:

Radmin icon rst fullcontrol Korzystanie z paska narzędzi okna – Służy do łączenia się z komputerem zdalnym w trybie połączenia Pełna kontrola.
 
Radmin icon rst viewonly Korzystanie z paska narzędzi okna – Służy do łączenia się z komputerem zdalnym w trybie połączenia Tylko podgląd.
 
Radmin icon rst telnet Korzystanie z paska narzędzi okna – Służy do łączenia się z komputerem zdalnym w trybie połączenia Telnet.
 
Radmin icon rst filetransfer Korzystanie z paska narzędzi okna – Służy do łączenia się z komputerem zdalnym w trybie połączenia Transfer plików.
 
Radmin icon rst textchat Korzystanie z paska narzędzi okna – Służy do łączenia się z komputerem zdalnym w trybie połączenia Rozmowa tekstowa.
 
Radmin icon rst voicechat Korzystanie z paska narzędzi okna – Służy do łączenia się z komputerem zdalnym w trybie połączenia Rozmowa głosowa.
 
Radmin icon rst sendmsg Korzystanie z paska narzędzi okna – Służy do łączenia się z komputerem zdalnym w trybie połączenia Wysyłanie wiadomości.
 
Radmin icon rst shutdown Korzystanie z paska narzędzi okna – Służy do łączenia się z komputerem zdalnym w trybie połączenia Zamknięcie.
 
Radmin icon rst viewnormal Korzystanie z paska narzędzi okna – Ustawia widok tak, że pulpit zdalny będzie wyświetlany w oknie o zmiennych rozmiarach w skali 1:1.
 
Radmin icon rst viewstretch Korzystanie z paska narzędzi okna – Ustawia widok tak, że pulpit zdalny będzie wyświetlany w oknie o zmiennych rozmiarach. Przy zmianie rozmiaru wyświetlany obszar zostanie powiększony lub pomniejszony zapewniając stałe dopasowanie.
 
Radmin icon rst viewfullscreen Korzystanie z paska narzędzi okna – Ustawia widok tak, że pulpit zdalny będzie zajmował pełny ekran.

Radmin tip Korzystanie z paska narzędzi okna Jeśli rozdzielczość pulpitu zdalnego jest wyższa niż pulpitu lokalnego, można go przewijać przesuwając wskaźnik myszy do jego krawędzi.

 
Radmin icon rst viewfullscreenstretch Korzystanie z paska narzędzi okna – Ustawia widok tak, że pulpit zdalny będzie wykorzystywał pełny ekran oraz będzie powiększany lub pomniejszany zapewniając stałe dopasowanie.
 
Radmin icon rst sendwinkey Korzystanie z paska narzędzi okna – Służy do wysyłania skrótów klawiaturowych oprogramowania Windows i Radmin do komputera zdalnego.
 
Radmin icon rst sendctrlaltdel Korzystanie z paska narzędzi okna – Służy do wysyłania kombinacji klawiszy <Ctrl>+<Alt>+<Del> do komputera zdalnego.
 
Radmin icon rst getclipboard Korzystanie z paska narzędzi okna – Służy do kopiowania schowka komputera zdalnego do schowka komputera lokalnego. Więcej informacji…
 
Radmin icon rst setclipboard Korzystanie z paska narzędzi okna – Służy do kopiowania schowka komputera lokalnego do schowka komputera zdalnego. Więcej informacji…
 
Radmin icon rst choosemonitor Korzystanie z paska narzędzi okna – Służy do wybierania monitora zdalnego do podglądu
 
Radmin icon rst settings Korzystanie z paska narzędzi okna – Umożliwia dostęp do Opcji połączenia.
 
Radmin icon rst close Korzystanie z paska narzędzi okna – Służy do zamknięcia aktualnego połączenia.
Radmin related Korzystanie z paska narzędzi okna

Korzystanie z paska narzędzi okna