Interfejs Transfer plików

 
Radmin jumpto Interfejs modułu Przesyłanie plików

Okno interfejsu Transfer plików (Radmin illustr Interfejs modułu Przesyłanie plikówilustracja) jest powielane w dwóch panelach. W lewym panelu wyświetlane są pliki komputera lokalnego, a w prawym pliki komputera zdalnego. W obydwu panelach można się swobodnie poruszać w celu wyszukania plików i folderów.

Radmin filetransferwnd Interfejs modułu Przesyłanie plików
Okno ‘Transfer plików’

Korzystanie z paska narzędzi

 • Radmin ft history Interfejs modułu Przesyłanie plików   Aktualna ścieżka

  To pole rozwijane ma dwie funkcje: zawiera ścieżki dostępu do 12 ostatnio odwiedzonych katalogów i umożliwia wyświetlenie dowolnego z tych katalogów po kliknięciu jego ścieżki. Druga funkcja umożliwia wpisanie dowolnej poprawnej ścieżki i wyświetlenie jej zawartości po naciśnięciu klawisza <Enter>.

 • Radmin ft up Interfejs modułu Przesyłanie plików  Do góry

  Umożliwia wyświetlenie zawartości dowolnego folderu nadrzędnego.

 • Radmin ft copy Interfejs modułu Przesyłanie plików  Kopiuj

  Umożliwia kopiowanie wybranych plików i/lub folderów z jednego panelu do drugiego.

 • Radmin ft del Interfejs modułu Przesyłanie plików   Usuń

  Umożliwia usunięcie wybranych plików i folderów.

  Radmin warn Interfejs modułu Przesyłanie plików Ponieważ kliknięcie tego przycisku może spowodować usunięcie ważnych plików zarówno na komputerze lokalnym jak i zdalnym, należy posługiwać się nim z jak największą ostrożnością. Plików usuniętych w przeglądarce Radmin Viewer nie można odzyskać z systemowego kosza.

 • Radmin ft create Interfejs modułu Przesyłanie plików   Utwórz katalog

  Umożliwia utworzenie nowego katalogu.

 • Radmin ft mode Interfejs modułu Przesyłanie plików   Tryb widoku ikon

  Umożliwia użytkownikowi wybór każdego z czterech różnych trybów widoku ikon:

  • Duże ikony

   Wszystkie pliki i foldery są wyświetlane jako duże ikony (32 x 32 pikseli) ze swoimi nazwami i etykietami.

  • Małe ikony

   Wszystkie pliki i foldery są wyświetlane jako małe ikony (16 x 16 pikseli) ze swoimi nazwami i etykietami.

  • Lista

   Wszystkie pliki i foldery są wyświetlane jako małe ikony (16 x 16 pikseli) ze swoimi nazwani i etykietami w układzie pionowym.

  • Szczegóły

   Wszystkie pliki i foldery są wyświetlane jako małe ikony (16 x 16 pikseli) ze takimi szczegółowymi informacjami, jak rozmiar, data modyfikacji i atrybuty.

Radmin gotop Interfejs modułu Przesyłanie plikówprzejdź do góry

Klawisze szybkiego dostępu

Lista klawiszy szybkiego dostępu w trybie połączenia Transfer plików:

<Alt>+<F1>

Dostęp do menu wyboru folderu komputera lokalnego (w lewym panelu).

<Alt>+<F2>

Dostęp do menu wyboru folderu komputera zdalnego (w prawym panelu).

<Alt>+<Enter>

Właściwości elementu.

<Ctrl>+<N>

Nowe okno połączenia przesyłania pliku.

<Ctrl>+<A>

Wybór wszystkich plików i katalogów.

<Ctrl>+<F3>

Porządkowanie według nazw.

<Ctrl>+<F4>

Porządkowanie według typów.

<Ctrl>+<F5>

Porządkowanie według czasu.

<Ctrl>+<F6>

Porządkowanie według rozmiaru.

<F2>

Zmiana nazwy wybranego pliku lub folderu.

<F5>

Kopiowanie wybranych plików i katalogów z/do komputera zdalnego.

<F7>

Tworzenie nowego folderu.

<F8>, <Del>

Usuwanie wybranego pliku lub folderu.

<Shift>+<F5>

Odświeżanie aktywnego panelu.

<Shift>+<F7>

Edycja ścieżki dostępu aktywnego panelu.

<Shift>+<F10>, <Apps>

Wyświetlanie menu kontekstowego pliku lub folderu.

<Enter>

Otwieranie wybranego pliku w panelu komputera lokalnego.

<Backspace>

Wyświetlenie zawartości folderu/napędu nadrzędnego.

<Tab>

Przełączanie między panelami.

<Esc>

Przenoszenie uwagi ze ścieżki dostępu folderu lokalnego lub zdalnego na listę plików folderu.

Radmin gotop Interfejs modułu Przesyłanie plikówprzejdź do góry

Korzystanie z funkcji ‘przeciągnij i upuść’

Pliki można kopiować do i z komputera zdalnego przeciągając i upuszczając je z jednego panelu do drugiego.

Radmin gotop Interfejs modułu Przesyłanie plikówprzejdź do góry

Wybieranie plików i folderów

Za pomocą interfejsu Transfer plików można wybierać grupy plików i/lub folderów do operacji kopiowania i usuwania, tak jak to się robi w eksploratorze systemowym:

 • Kliknięcie powoduje wybranie dowolnego pliku lub folderu.
 • Kliknięcie pliku lub folderu z przytrzymanym klawiszem <Ctrl> spowoduje dodanie lub wyłączenie go z bieżącego wyboru.
 • Kliknięcie pliku lub folderu z przytrzymanym klawiszem <Shift> spowoduje wybranie wszystkich plików i folderów między tym plikiem a ostatnim wybranym.
 • Przytrzymanie lewego przycisku myszy i przeciągnięcie prostokąta wyboru spowoduje wybranie grupy plików i/lub folderów w tym prostokącie.

Radmin gotop Interfejs modułu Przesyłanie plikówprzejdź do góry

Radmin related Interfejs modułu Przesyłanie plików

Interfejs modułu Przesyłanie plików