Kopiowanie plików

 
Radmin jumpto Kopiowanie plików

Wybierz pliki i/lub foldery, które chcesz skopiować, a następnie użyj jednej z tych metod:

  • Kliknij ikonę Kopiuj Radmin ft copy Kopiowanie plików na pasku narzędzi.
  • Przeciągnij i upuść wybrane pliki i/lub foldery do dowolnego folderu lub pustego obszaru w drugim panelu.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane pliki i/lub foldery i wybierz polecenie Prześlij z menu kontekstowego.
  • Naciśnij klawisz dostępu <F5>.

Zostanie wyświetlone okno “Postęp kopiowania” (Radmin illustr Kopiowanie plikówilustracja). To okno zawiera postęp operacji kopiowania oraz umożliwia anulowanie operacji kopiowania.

Radmin filetransfercopy Kopiowanie plików
Okno ‘Postęp kopiowania’

jeśli operacja zostanie przerwana, można podjąć następną próbę i przesyłanie zostanie wznowione od punktu przerwania. Więcej informacji…

Radmin related Kopiowanie plików

Kopiowanie plików