Interfejs użytkownika rozmowy głosowej

 
Radmin jumpto Interfejs użytkownika

Okno rozmowy głosowej (Radmin illustr Interfejs użytkownikailustracja) składa się z następujących części (Radmin illustr Interfejs użytkownikailustracja):

Radmin vcmainwnd Interfejs użytkownika
Okno główne
Radmin vcmainwndparts Interfejs użytkownika
Części okna głównego
 1. Typ kanału

  Ikony informujące o typie kanału i ochronie hasłem.

 2. Pasek narzędzi

  Zapewnia dostęp do najważniejszych poleceń.

 3. Nazwa kanału

  Wyświetla nazwę kanału.

 4. Typ użytkownika

  Ikony informujące o stanie i statusie użytkownika oraz jego wyciszeniu.

 5. Nazwa użytkownika

  Wyświetla nazwę użytkownika.

 6. Kanał aktywny

  Zawiera nazwę i listę użytkownikówaktywnego kanału. Szczegóły…

 7. Rozdzielacz

  Umożliwia zmianę wielkości obszaru aktywnego kanału i innych kanałów.

 8. Przycisk Mów

  Kliknięcie tego przycisku lub naciśnięcie klawisza spacji zainicjuje transmisję głosu na aktywny kanał. Szczegóły…

 9. Etykieta przycisku Mów

  Wyświetla aktualny status rozmowy.

 10. Inne kanały

  Zawiera nazwy nieaktywnych kanałów i ich listy użytkowników.

 11. Pole wyboru wyciszenia

  Jeśli ta opcja jest niezaznaczona, nie będzie transmitowany żaden dźwięk.

 12. Suwak głośności

  Umożliwia ustawienie głośności audio.

 13. Suwak czułości mikrofonu

  Przy minimalnym ustawieniu suwaka mikrofon będzie przekazywał słowa wypowiadane blisko niego. Przy ustawieniu maksymalnym mikrofon będzie przekazywał wszystkie dźwięki, w tym hałas w tle.

 14. Dziennik

  Zawiera przydatne informacje i opisy błędów.

Radmin related Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika