Korzystanie z kanałów prywatnych

 
Radmin jumpto Korzystanie z kanałów prywatnych

Aby utworzyć kanał prywatny, należy wysłać do innego użytkownika żądanie prywatne. Użytkownik zdalny będzie musiał zaakceptować takie żądanie. Zostanie utworzony automatycznie nowy kanał prywatny z oboma użytkownikami, którzy opuszczą wszystkie kanały, do którym dołączyli do tego momentu. Jeśli jeden z użytkowników opuszcza kanał prywatny, drugi użytkownik automatycznie go opuści, a kanał prywatny zostanie skasowany.

Radmin note Korzystanie z kanałów prywatnych Jeśli żądanie prywatne zostało wysłane do wielu użytkowników, a jeden z nich je zaakceptował, żądania prywatne do pozostałych użytkowników będą nieważne i ich zaakceptowanie nie będzie miało żadnego efektu.

Wysyłanie żądania prywatnego

Aby wysyłać żądanie prywatne:
 1. Wydaj polecenie Żądaj prywatnego, klikając prawym przyciskiem myszy użytkownika docelowego i wybierając element menu Żądanie prywatne (Radmin details Korzystanie z kanałów prywatnychszczegóły).
  Polecenie Żądaj prywatnego można wydać na kilka sposobów:
  • Klikając prawym przyciskiem myszy użytkownika docelowego i wybierając element menu Żądaj prywatnego.
  • Wybierając polecenie menu “Użytkownik”->”Żądaj prywatnego”.
 2. Zostanie wyświetlone okno Żądaj prywatnego (Radmin illustr Korzystanie z kanałów prywatnychilustracja).
  Radmin vc reqprivwnd Korzystanie z kanałów prywatnych
  Okno “Żądaj prywatnego”
 3. Wprowadź dodatkowy tekst żądania prywatnego.
 4. Kliknij przycisk Zażądaj.

Radmin gotop Korzystanie z kanałów prywatnychprzejdź do góry

Akceptowanie żądania prywatnego

Aby zaakceptować żądanie prywatne:
 1. Kiedy inny użytkownik prześle żądanie prywatne, zostanie wyświetlone okno Żądanie prywatne (Radmin illustr Korzystanie z kanałów prywatnychilustracja).
  Radmin vc privreqwnd Korzystanie z kanałów prywatnych
  Okno “Żądanie prywatne”
 2. Kliknij przycisk Akceptuj.
 3. Kliknięcie przycisku Informacje o użytkowniku spowoduje wyświetlenie okna z informacjami o użytkowniku żądającym.

Radmin gotop Korzystanie z kanałów prywatnychprzejdź do góry

Radmin related Korzystanie z kanałów prywatnych

Korzystanie z kanałów prywatnych