Korzystanie z kanałów rozmowy głosowej

 
Radmin jumpto Korzystanie z kanałów

Opis ogólny kanału

Kanał jest wirtualną grupą użytkowników, w której każdy użytkownik może słyszeć innych użytkowników, którzy dołączają do tego samego kanału. Użytkownik może dołączyć tylko do jednego kanału naraz i słyszy tylko użytkowników, którzy dołączyli do tego samego kanału, ponieważ odbieranie dźwięku z dwóch lub więcej kanałów może prowadzić do zakłóceń. Wszyscy użytkownicy automatycznie dołączają do kanału o nazwie “#ogólny”.

W interfejsie rozmowy głosowej można zarządzać kanałami za pomocą dwóch list użytkowników, jedną znajdującą się w górnej części i drugą w dolnej (Radmin illustr Korzystanie z kanałówilustracja).

Radmin vcmainwnd Korzystanie z kanałów
Okno główne

Każda lista użytkowników zawiera listę kanałów, a każdy kanał listę użytkowników.

Górna lista użytkowników jest aktywnym kanałem i wyświetla jego użytkowników. Dolna lista użytkowników w interfejsie jest listą innych kanałów i zawiera kanały, do których aktualnie nikt nie dołączył.

Zarządzać kanałami i użytkownikami można za pomocą menu kontekstowych, górnego menu lub paska zadań.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Typy kanałów

Dostępne są kanały publiczne, kanały prywatne i konferencyjne. Typ kanału jest wyświetlany po lewej stronie od nazwy kanału. Jeśli kanał jest chroniony hasłem, na lewo typu kanału wyświetlana będzie ikona Hasło. Poniższa tabela przedstawia ikony typów kanałów i ochrony hasłem:

ikona

typ kanału

Radmin icon chanpub zoom Korzystanie z kanałów Kanał publiczny
Radmin icon chanpriv zoom Korzystanie z kanałów Kanał prywatny
Radmin icon chanconf zoom Korzystanie z kanałów Kanał konferencyjny
Radmin icon chanpass zoom Korzystanie z kanałów Hasło kanału włączone

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Kanał publiczny

Tworzony jest za poleceniem Utwórz kanał i umożliwia wielu użytkownikom wzajemny odsłuch.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Kanał prywatny

Tworzony przez wydanie i przyjęcie żądania prywatnego i umożliwia dwóm użytkownikom rozmowę prywatną.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Kanał konferencyjny

Tworzony jest za poleceniem Utwórz kanał i umożliwia użytkownikom wypowiedzi w kolejce. Pozycja użytkownika w kolejce jest pokazywana cyframi na lewo od pseudonimu użytkownika. Operator kanału konferencyjnego może przekazać mikrofon użytkownikowi.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Aktywny kanał

Kanał, do którego aktualnie dołącza użytkownik, jest wyświetlany w górnej części okna i nazywa się aktywnym kanałem.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Dołączanie do istniejącego kanału

Aby dołączyć do istniejącego kanału:
 1. Wybierz żądany kanał z listy innych kanałów.
 2. Wydaj polecenie Dołącz do kanału, klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon joinchan Korzystanie z kanałówDołącz do kanału(Radmin details Korzystanie z kanałówszczegóły).
  Polecenie Dołącz do kanału można wydać na kilka sposobów:
  • Klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon joinchan Korzystanie z kanałów“Dołącz do kanału”.
  • Wybierając polecenie menu “Kanały”->”Dołącz do kanału”.
  • Naciskając klawisz szybkiego dostępu <Ctrl>+<J>.
  • Klikając prawym przyciskiem myszy kanał docelowy i wybierając polecenie Dołącz do kanału z menu kontekstowego kanału.
 3. Radmin note Korzystanie z kanałówNie można bezpośrednio dołączyć do kanałów prywatnych lub kanałów noszących nazwę “#ogólny” oraz “poza kanałami”.
 4. Jeśli kanał ma hasło, zostanie wyświetlone okno Dołącz do kanału (Radmin illustr Korzystanie z kanałówilustracja).
  Radmin vc joinwnd Korzystanie z kanałów
  Okno “Dołącz do kanału”

  Jeśli kanał zawiera zarówno hasło kanału i operatora, wybierz żądane uprawnienia i wprowadź hasła. Jeśli wybierzesz opcję Dołącz jako operator, przy dołączeniu do kanału uzyskasz uprawnienia operatora.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Tworzenie nowego kanału

Aby utworzyć nowy kanał:
 1. Wydaj polecenie Utwórz kanał, klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon createchan Korzystanie z kanałów Utwórz kanał(Radmin details Korzystanie z kanałówszczegóły).
  Polecenie Utwórz kanał można wydać na kilka sposobów:
  • Klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon createchan Korzystanie z kanałówUtwórz kanał.
  • Wybierając polecenie menu “Kanały”->”Utwórz nowy kanał”.
  • Naciskając klawisz szybkiego dostępu <Ctrl>+<N>.
 2. Zostanie wyświetlone okno Utwórz (Radmin illustr Korzystanie z kanałówilustracja).

  Radmin vc create Korzystanie z kanałów
  Okno “Utwórz kanał”

 3. Wprowadź nazwę kanału i ustawienia dodatkowe:
  • Typ kanału

   Służy do wyboru typu kanału.

  • Limit czasu mikrofonu

   Jeśli ustawiono, mikrofon będzie automatycznie odebrany użytkownikowi kanału konferencyjnego po określonym czasie.

  • Hasło kanału

   Określa hasła, które należy wprowadzić, aby dołączyć do kanału.

  • Hasło operatora

   Określa hasło, które może być wykorzystane z poleceniem żądania uprawnień operatora w celu uzyskania uprawnienia operatora na kanale.

 4. Kliknij przycisk <Utwórz>. Zostanie utworzony kanał i użytkownik automatycznie dołączy do niego z uprawnieniami operatora.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Opuszczanie kanału

Opuszczenie kanału przez ostatniego użytkownika spowoduje jego automatyczne skasowanie.

Aby opuścić używany kanał:
 1. Wydaj polecenie Opuść kanał, klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon leavechan Korzystanie z kanałówOpuść kanał (Radmin details Korzystanie z kanałówszczegóły).

  Polecenie Opuść kanał można wydać na kilka sposobów:

  • Klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon leavechan Korzystanie z kanałów“Opuść kanał”.
  • Wybierając polecenie menu “Kanały”->”Opuść kanał”, kiedy kanał docelowy jest aktywny.
  • Naciskając klawisz szybkiego dostępu <Ctrl>+<L> przy wybranym aktywnym kanale.
  • Klikając prawym przyciskiem myszy nazwę aktywnego kanału i wybierając elementu menu <Opuść>.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Ustawienia kanału

Aby zmienić ustawienia aktywnego kanału:
 1. Wybierz aktywny kanał i zastosuj polecenie menu Kanały->Ustawienia kanału(Radmin details Korzystanie z kanałówszczegóły).

  Polecenie Ustawienia kanału można wydać na kilka sposobów:

  • Wybierając polecenie menu “Kanały”->”Ustawienia kanału”, kiedy kanał docelowy jest aktywny.
  • Klikając prawym przyciskiem myszy nazwę aktywnego kanału i wybierając elementu menu <Ustawienia>.
 2. Radmin note Korzystanie z kanałówMożna zmieniać tylko ustawienia kanałów publicznych i konferencyjnych utworzonych przez użytkowników.
 3. Zostanie wyświetlony ekran ustawień. Jeśli posiadasz uprawnienia administratora na kanale, możesz zmieniać jego ustawienia. Kliknij przycisk <Zmień>, aby zastosować zmiany.

  Radmin note Korzystanie z kanałówJeśli typ kanału zostanie zmieniony na konferencyjny, wszyscy przestaną mówić.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Radmin related Korzystanie z kanałów

Korzystanie z kanałów