Korzystanie z klawiszy szybkiego dostępu rozmowy głosowej

 
Radmin jumpto Korzystanie z klawiszy skrótów

Opis ogólny klawiszy szybkiego dostępu

Klawisze szybkiego dostępu mogą być używane do rozpoczynania i zatrzymywania wypowiedzi, gdy okno połączenia rozmowy głosowej jest zminimalizowane lub nieaktywne:

<Ctrl>+<Shift>+<Q>

Przytrzymanie tej kombinacji szybkiego dostępu włącza wypowiedź do momentu zwolnienia klawiszy. Jest to odpowiednik naciśnięcia klawisza <spacji> przy aktywnym oknie rozmowy głosowej.

<Ctrl>+<Shift>+<M>

Naciśnięcie tej kombinacji szybkiego dostępu włącza wypowiedź. Jest to odpowiednik kliknięcia przycisku Mów.

<Ctrl>+<Shift>+<Z>

Naciśnięcie tej kombinacji szybkiego dostępu zatrzymuje wypowiedź. Jest to odpowiednik kliknięcia wciśniętego przycisku Mów.

Radmin gotop Korzystanie z klawiszy skrótówprzejdź do góry

Korzystanie z klawiszy szybkiego dostępu w wielu oknach rozmowy głosowej

Jeśli jest aktywne wiele okien rozmowy głosowej, klawisze szybkiego dostępu działają w oknie, które ma ustawioną opcję Klawisze aktywne. Aby włączyć stan aktywny klawiszy szybkiego dostępu dla okna, należy kliknąć przycisk paska narzędzi Radmin icon vchotkeyfocus Korzystanie z klawiszy skrótów lub wybrać element menu: Narzędzia, Włącz/wyłącz klawisze szybkiego dostępu. Tylko jedno okno naraz może mieć aktywne klawisze szybkiego dostępu, a włączenie klawiszy szybkiego dostępu dla jednego okna automatycznie wyłączy je w oknie, które wcześniej miało aktywne klawisze.

Radmin gotop Korzystanie z klawiszy skrótówprzejdź do góry

Radmin related Korzystanie z klawiszy skrótów

Korzystanie z klawiszy skrótów