Korzystanie z opisów użytkowników w rozmowie głosowej

 

Istnieje możliwość ustawienia opcji rozszerzonego opisu użytkownika, który może być widoczny dla innych użytkowników.

Aby wyświetlić opis użytkownika, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika docelowego i wybrać element menu Uzyskaj informacje. Zostanie wyświetlone okno z informacjami (Radmin illustr Opis użytkownikailustracja).

Radmin vchat userdescr Opis użytkownika
Okno informacji o użytkowniku
Radmin related Opis użytkownika

Opis użytkownika