System statusu użytkowników w rozmowie głosowej

 
Radmin related Status użytkowników

Opis ogólny systemu statusu użytkowników

Użytkownik po utworzeniu kanału otrzymuje uprawnienia operatora. Użytkownicy z uprawnieniami operatora mogą wykonywać następujące czynności:

 1. Zmiana ustawień kanału.
 2. Nadawanie i odbieranie uprawnień operatora dowolnemu użytkownikowi na tym samym kanale.
 3. Usuwanie wybranego użytkownika z kanału.
 4. Przekazywanie mikrofonu dowolnemu użytkownikowi na kanale konferencyjnym.

  Radmin note Status użytkownikówMożna odebrać mikrofon użytkownikowi przekazując mikrofon sobie.

Status użytkownika jest sygnalizowany za pomocą ikony po lewej stronie nazwy użytkownika:

Radmin icon usernormal zoom Status użytkowników Zwykły użytkownik, nie operator.
Radmin icon userop zoom Status użytkowników Użytkownik z uprawnieniami operatora.

Radmin gotop Status użytkownikówprzejdź do góry

Jeśli posiadasz uprawnienia administratora, możesz używać następujących poleceń:

Nadawanie uprawnień operatora

Aby nadać uprawnienia operatora wybranemu użytkownikowi:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika docelowego na liście użytkowników. Zostanie wyświetlone menu (Radmin illustr Status użytkownikówilustracja).
  Radmin vcusermenu Status użytkowników
  Menu użytkownika
 2. Wybierz element menu Nadaj uprawnienia operatora.

Radmin gotop Status użytkownikówprzejdź do góry

Odbieranie uprawnień operatora

Aby odebrać uprawnienia operatora wybranemu użytkownikowi:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika docelowego na liście użytkowników. Zostanie wyświetlone menu (Radmin illustr Status użytkownikówilustracja).
  Radmin vcusermenu Status użytkowników
  Menu użytkownika
 2. Wybierz element menu Odbierz uprawnienia operatora.

Radmin gotop Status użytkownikówprzejdź do góry

Przekazywanie mikrofonu użytkownikowi

Aby przekazać mikrofon użytkownikowi:
 1. Operator i użytkownik muszą znajdować się na kanale konferencyjnym.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika docelowego na liście użytkowników. Zostanie wyświetlone menu (Radmin illustr Status użytkownikówilustracja).
  Radmin vcusermenu Status użytkowników
  Menu użytkownika
 3. Wybierz element menu Przekaż mikrofon.
 4. Zostanie wyświetlone okno Potwierdź wypowiedź konferencyjną (Radmin illustr Status użytkownikówilustracja).
  Radmin confirmtalk Status użytkowników
  Okno “Potwierdź wypowiedź konferencyjną”

  Użytkownik zdalny powinien kliknąć przycisk Akceptuj.

Radmin gotop Status użytkownikówprzejdź do góry

Usuwanie wybranego użytkownika z kanału

Aby usunąć użytkownika z kanału:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika docelowego na liście użytkowników. Zostanie wyświetlone menu (Radmin illustr Status użytkownikówilustracja).
  Radmin vcusermenu Status użytkowników
  Menu użytkownika
 2. Wybierz element menu Usuń użytkownika z kanału.

Radmin gotop Status użytkownikówprzejdź do góry

Radmin related Status użytkowników

Status użytkowników