Korzystanie z wiadomości tekstowych

 
Radmin jumpto Wiadomości tekstowe

W interfejsie trybu połączenia Rozmowa głosowa możliwe jest przesyłanie prostych wiadomości tekstowych.

Wysyłanie wiadomości tekstowej

Aby wysłać wiadomość tekstową:
 1. Wydaj polecenie Wyślij wiadomość tekstową, klikając prawym przyciskiem myszy użytkownika docelowego i wybierając element menu Wyślij wiadomość tekstową(Radmin details Wiadomości tekstoweszczegóły).
  Polecenie Wyślij wiadomość tekstową można wydać na kilka sposobów:
  • Klikając prawym przyciskiem myszy użytkownika docelowego i wybierając element menu Wyślij wiadomość tekstową.
  • Wybierając polecenie menu “Użytkownik”->”Wyślij wiadomość tekstową”.
 2. Zostanie wyświetlone okno Wyślij wiadomość tekstową (Radmin illustr Wiadomości tekstoweilustracja).
  Radmin vc sendtxtmsg Wiadomości tekstowe
  Okno “Wyślij wiadomość tekstową”
 3. Wprowadź test wiadomości.
 4. Kliknij przycisk Wyślij.

Radmin gotop Wiadomości tekstoweprzejdź do góry

Odbieranie wiadomości tekstowej

Aby odebrać wiadomość tekstową:
 1. Kiedy inny użytkownik prześle wiadomość tekstową, zostanie wyświetlone okno Wiadomość tekstowa (Radmin illustr Wiadomości tekstoweilustracja).
  Radmin vc txtmsgwnd Wiadomości tekstowe
  Okno “Wiadomość tekstowa”
 2. Aby otworzyć okno Wyślij wiadomość dla nadawcy wiadomości, kliknij przycisk Odpowiedz.
 3. Aby uzyskać informacje o nadawcy, kliknij przycisk Informacje o użytkowniku. Zostanie wyświetlone okno Informacje o użytkowniku.

Radmin gotop Wiadomości tekstoweprzejdź do góry

Radmin related Wiadomości tekstowe

Wiadomości tekstowe