Interfejs użytkownika rozmowy tekstowej

 

Główne okno rozmowy (Radmin illustr Interfejs użytkownikailustracja) składa się z następujących części (Radmin illustr Interfejs użytkownikailustracja):

Radmin tcmainwnd Interfejs użytkownika
Okno główne
Radmin tcmainwndparts Interfejs użytkownika
Części okna głównego
 1. Nazwy kanałów

  Zawiera nazwy kanałów, do których dołączył użytkownik. Kliknięcie odpowiedniego nagłówka spowoduje przełączenie aktywnego kanału. Szczegóły…

 2. Pasek narzędzi

  Pasek narzędzi umożliwia dostęp do najważniejszych poleceń rozmowy tekstowej za pomocą jednego kliknięcia.

 3. Dziennik rozmowy

  Wyświetla wiadomości tekstowe użytkownika. Każdy kanał publiczny i prywatny ma własny dziennik, który można wyświetlić przełączając kanały.

 4. Lista użytkowników

  Zawiera listę użytkowników, którzy dołączyli do aktywnego kanału. Szczegóły…

 5. Pole wprowadzania tekstu

  Pole wprowadzania tekstu służy do wpisywania wiadomości tekstowych. Naciśnięcie klawisza <Enter> spowoduje wysłanie wprowadzonego tekstu na aktywny kanał. Aby wprowadzić tekst z wieloma wierszami, do łamania wiersza należy użyć kombinacji klawiszy <Ctrl>+<Enter>.

 6. Rozdzielacz poziomy
 7. Rozdzielacz pionowy

  Umożliwiają zmianę rozmiarów części okna rozmowy.

Radmin related Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika