Korzystanie z kanałów rozmowy tekstowej

 
Radmin jumpto Korzystanie z kanałów

Opis ogólny kanałów

Kanał jest wirtualną grupą użytkowników, w której każdy użytkownik może mieć podgląd wiadomości wysyłanych na kanał. Jeden użytkownik może dołączyć do wielu kanałów, ale mieć podgląd tylko na jeden kanał naraz. Wszyscy użytkownicy automatycznie dołączają do kanału o nazwie “#general”.

W interfejsie rozmowy tekstowej można zarządzać kanałami za pomocą następujących elementów:

 • Lista nazw kanałów w górnej części okna

  Wyświetla nazwy wszystkich kanałów, do których dołączył użytkownik. Aktualnie wyświetlany kanał nazywany jest aktywnym kanałem, a karta ze jego nazwą jest oznaczona jako aktywna.

 • Dziennik aktywnego kanału

  Dziennik jest wyświetlany między listą kanałów i polem wprowadzania; zawiera zapis wszystkich wiadomości wysłanych przez wszystkich użytkowników kanału aktywnego. W zależności od wybranych opcji rozmowy nowe wiadomości mogą być wyświetlane w dolnej części lub górnej części okna dziennika.

 • Lista użytkowników

  Lista jest wyświetlana w prawej części i zawiera wszystkich użytkowników dołączonych do aktywnego kanału. Lista służy do wysyłania wiadomości prywatnych, wyświetlania informacji o użytkownikach i wykonywania czynności prowadzenia kanału.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Kanał publiczny

Umożliwia wzajemny podgląd wiadomości przez użytkowników.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Kanał prywatny

Kanał prywatny jest otwierany automatycznie po wysłaniu lub odebraniu wiadomości prywatnej przez użytkownika. Umożliwia on komunikację prywatną między dwoma użytkownikami. Dziennik rozmowy jest zachowywany na kanale prywatnym do momentu zamknięcia kanału.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Aktywny kanał

Aktualnie wybrany kanał na liście kanałów jest aktywnym kanałem. W dzienniku są wyświetlane wiadomości kanału aktywnego, a lista użytkowników zawiera użytkowników, którzy dołączyli do kanału prywatnego. Wszystkie wiadomości wpisane w polu polu wprowadzania zostaną przesłane na aktywny kanał.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Hasło kanału

Hasło kanału można ustawić podczas tworzenia nowego kanału publicznego lub zmiany ustawień istniejącego kanału. Jeśli ta opcja jest aktywna, każdy użytkownik będzie musiał wprowadzić prawidłowe hasło, aby dołączyć do kanału.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Hasło operatora

Hasło operatora można ustawić podczas tworzenia nowego kanału publicznego lub zmiany ustawień istniejącego kanału. Jeśli ta opcja jest aktywna, użytkownik może uzyskać uprawnienia operatora wprowadzając prawidłowe hasło.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Wysyłanie wiadomości na kanał

Aby wysłać wiadomość na kanał:
 1. Wybierz nazwę kanału docelowego na liście kanałów.
 2. Wpisz tekst wiadomości w polu wprowadzania tekstu.
 3. Naciśnij klawisz <Enter>.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Dołączanie do istniejącego kanału

Aby dołączyć do istniejącego kanału:
 1. Wydaj polecenie Dołącz do kanału klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon joinchan Korzystanie z kanałów“Dołącz do kanału”(Radmin details Korzystanie z kanałówszczegóły).
  Polecenie “Dołącz do kanału” można wydać na kilka sposobów:
  • Klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon joinchan Korzystanie z kanałów“Dołącz do kanału”.
  • Wybierając polecenie menu “Kanały”->”Dołącz do kanału”.
  • Naciskając klawisz szybkiego dostępu <Ctrl>+<J>.
  • Używając polecenia tekstowego “/join <nazwa kanału>”.
 2. Zostanie wyświetlone okno Dołącz do kanału (Radmin illustr Korzystanie z kanałówilustracja). W przypadku kanałów posiadających hasło kanału po lewo pojawi się ikona klucza.
  Radmin tc join Korzystanie z kanałów
  Okno “Dołącz do kanału”
 3. Z listy wybierz istniejący kanał, a następnie kliknij przycisk <Dołącz>. Jeśli wybrany kanał ma włączone hasło, zostanie wyświetlone okno Tryb dołączania do kanału (Radmin illustr Korzystanie z kanałówilustracja).
  Radmin tc join mode Korzystanie z kanałów
  Okno “Tryb dołączania do kanału”

  Jeśli kanał zawiera zarówno hasło kanału i operatora, wybierz żądane uprawnienia i wprowadź hasło. Jeśli wybierzesz opcję Dołącz jako operator , przy dołączeniu do kanału uzyskasz uprawnienia operatora.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Tworzenie nowego kanału

Aby utworzyć nowy kanał:
 1. Wydaj polecenie Utwórz kanał, klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon createchan Korzystanie z kanałówUtwórz kanał (Radmin details Korzystanie z kanałówszczegóły).
  Polecenie Utwórz kanał można wydać na kilka sposobów:
  • Klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon createchan Korzystanie z kanałów“Utwórz kanał”.
  • Wybierając polecenie menu “Kanały”->”Utwórz”.
  • Naciskając klawisz szybkiego dostępu <Ctrl>+<N>.
  • Używając polecenia tekstowego “/join <nazwa kanału>”.
 2. Zostanie wyświetlone okno Utwórz (Radmin illustr Korzystanie z kanałówilustracja).
  Radmin tc create Korzystanie z kanałów
  Okno “Utwórz kanał”
 3. Wprowadź nazwę nowego kanału i w razie potrzeby hasło kanału lub hasło operatora.
 4. Naciśnij klawisz <OK>. Jeśli kanał o takiej samej nazwie już istnieje, przeglądarka Radmin Viewer spróbuje dołączyć do niego bez hasła.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Opuszczanie kanału

Opuszczenie kanału przez ostatniego użytkownika spowoduje jego automatyczne skasowanie. Oprogramowanie Radmin powiadomi o tym ostatniego użytkownika.

Aby opuścić używany kanał:
 1. Wybierz nazwę kanału docelowego na liście kanałów.
 2. Wydaj polecenie Opuść kanał, klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon leavechan Korzystanie z kanałów“Opuść kanał” (Radmin details Korzystanie z kanałówszczegóły).
  Polecenie Opuść kanał można wydać na kilka sposobów:
  • Klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon leavechan Korzystanie z kanałów“Opuść kanał”.
  • Wybierając polecenie menu “Kanały”->”Opuść kanał”, kiedy kanał docelowy jest aktywny.
  • Naciskając klawisz szybkiego dostępu <Ctrl>+<L>, jeśli kanał docelowy jest aktywny.
  • Używając polecenia tekstowego “/leave <nazwa kanału>”.
  • Klikając prawym przyciskiem myszy nazwę kanału lub dziennik aktywnego kanału i wybierając elementu menu Opuść.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Zmiana ustawień kanału

Wszystkie kanały z wyjątkiem kanału “#ogólny” i kanałów prywatnych mają swoje własne ustawienia hasła kanału i hasła operatora.

Aby zamknąć, wyświetlać i zmieniać ustawienia kanału:
 1. Wybierz nazwę kanału docelowego na liście kanałów.
 2. Wydaj polecenie Ustawienia kanału za pomocą elementu menu “Kanały”->”Ustawienia kanału”.
 3. Zostanie wyświetlone okno Ustawienia kanału (Radmin illustr Korzystanie z kanałówilustracja).
  Radmin tc cfg Korzystanie z kanałów
  Okno “Ustawienia kanału”
 4. Jeśli posiadasz uprawnienia operatora na kanale, możesz zmienić ustawienia tego kanału.
 5. Kliknij przycisk Zmień.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Żądanie uprawnień operatora

Wszystkie kanały z wyjątkiem kanału “#ogólny” i kanałów prywatnych mogą mieć włączone hasło operatora.

Aby uzyskać uprawnienia operatora na kanale:
 1. Wybierz nazwę kanału docelowego na liście kanałów.
 2. Wydaj polecenie Zażądaj uprawnień operatora za pomocą elementu menu “Kanały”->”Zażądaj uprawnień operatora”.
 3. Zostanie wyświetlone okno “Zażądaj uprawnień operatora” (Radmin illustr Korzystanie z kanałówilustracja).
  Radmin tc reqop Korzystanie z kanałów
  Okno “Zażądaj uprawnień operatora”
 4. Wprowadź hasło operatora i kliknij przycisk Żądanie.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Przełączanie kanałów

Kanały można przełączać klikając nazwę kanału docelowego na liście kanałów lub naciskając kombinację klawiszy <Ctrl>+<Tab>, aby przechodzić między pozycjami listy.

Radmin gotop Korzystanie z kanałówprzejdź do góry

Radmin related Korzystanie z kanałów

Korzystanie z kanałów