Korzystanie z pseudonimów w rozmowie tekstowej

 
Radmin jumpto Korzystanie z pseudonimów

Pseudonimy można określać w ustawieniach wpisu książki telefonicznej.

Zmiana pseudonimu we wpisie książki telefonicznej

Zmiana będzie miała wpływ we wszystkich połączeniach z wpisu książki telefonicznej.

Aby zmienić pseudonim we wpisie książki telefonicznej:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy docelowy wpis książki telefonicznej i wybierz element Właściwości. Zostanie wyświetlone okno Właściwości połączenia (Radmin illustr Korzystanie z pseudonimówilustracja).
  Radmin options addrec Korzystanie z pseudonimów
  Okno Właściwości połączenia
 2. Wybierz kartę Rozmowa(Radmin illustr Korzystanie z pseudonimówilustracja).
  Radmin options pb chat Korzystanie z pseudonimów
  Ustawienia połączenia rozmowy
 3. Wprowadź pseudonim.
 4. Kliknij przycisk Ok.

Radmin gotop Korzystanie z pseudonimówprzejdź do góry

Zmiana pseudonimu podczas rozmowy

Aby zmienić pseudonim podczas rozmowy i zaktualizować wpis książki telefonicznej:
 1. Wydaj polecenie Ustawienia klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon settings Korzystanie z pseudonimówUstawienia(Radmin details Korzystanie z pseudonimówszczegóły). Zostanie wyświetlone okno Ustawienia rozmowy (Radmin illustr Korzystanie z pseudonimówilustracja).
  Polecenie Ustawienia można wydać na kilka sposobów:
  • Klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon settings Korzystanie z pseudonimówUstawienia.
  • Wybierając polecenie menu “Narzędzia”->”Ustawienia”.
  • Naciskając klawisz szybkiego dostępu <Ctrl>+<S>.
  Radmin options t chat Korzystanie z pseudonimów
  Okno ustawień rozmowy
 2. Wprowadź nowy pseudonim.
 3. Kliknij przycisk Ok, aby zmienić pseudonim. Ustawienie odpowiedniego wpisu książki telefonicznej (jeśli istnieje) zostanie zaktualizowane.

Radmin gotop Korzystanie z pseudonimówprzejdź do góry

Czasowa zmiana pseudonimu podczas rozmowy

Aby czasowo zmienić pseudonim podczas rozmowy:
 1. Wydaj polecenie Zmień pseudonim klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon nick Korzystanie z pseudonimówZmień pseudonim (Radmin details Korzystanie z pseudonimówszczegóły). Zostanie wyświetlone okno Zmień pseudonim (Radmin illustr Korzystanie z pseudonimówilustracja).
  Polecenie Zmień pseudonim można wydać na kilka sposobów:
  • Klikając przycisk paska narzędzi Radmin icon nick Korzystanie z pseudonimów“Zmień pseudonim”.
  • Wybierając polecenie menu “Rozmowa”->”Zmień pseudonim”.
  • Naciskając klawisz szybkiego dostępu <Ctrl>+<E>.
  • Używając polecenia tekstowego “/nick <pseudonim>” – przykład “/nick Agent Smith”.
  Radmin tc nickwnd Korzystanie z pseudonimów
  Okno zmiany pseudonimu
 2. Wprowadź nowy pseudonim.
 3. Kliknij przycisk Ok.

Radmin gotop Korzystanie z pseudonimówprzejdź do góry

Radmin related Korzystanie z pseudonimów

Korzystanie z pseudonimów