Korzystanie z opisów użytkowników w rozmowie tekstowej

 

Istnieje możliwość ustawienia opcji rozszerzonego opisu użytkownika, który może być widoczny dla innych użytkowników.

Opisy można wyświetlać na kilka poniższych sposobów:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika docelowego i wybierz element menu Uzyskaj informacje. Zostanie wyświetlone okno z opisem użytkownika (Radmin illustr Opis użytkownikailustracja).
    Radmin userdescr Opis użytkownika
    Okno informacji o użytkowniku
  2. Użyj polecenia tekstowego “/userinfo <nazwa użytkownika>”.
Radmin related Opis użytkownika

Opis użytkownika