Korzystanie z pliku dziennika rozmowy tekstowej

 

Tryb Rozmowa tekstowa umożliwia użytkownikowi zapisanie wszystkich rozmów tekstowych jako plików. Można tę funkcję włączyć w opcjach rozmowy. W określonym katalogu zostanie utworzony plik o nazwie “maintoc.htm”, który będzie zawierał łącza do dzienników rozmów tekstowych.

W razie błędów zapisu pliku dziennika w rozmowie tekstowej zostanie wyświetlony komunikat błędu. Należy wtedy sprawdzić, czy określony katalog istnieje i czy pliki w nim mogą być tworzone i otwierane. Niektóre programy (np. Microsoft Word) nie pozwalają innym aplikacjom na zmiany w otwartych aktualnie plikach, więc po wyświetleniu dowolnego pliku dziennika należy go zamknąć.

Radmin related Plik dziennika

Plik dziennika