Używanie poleceń tekstowych

 
Radmin jumpto Polecenia tekstowe

Dostęp do większości funkcji rozmowy można uzyskać za pomocą specjalnych poleceń tekstowych rozpoczynających się od symbolu “/”.

Radmin warn Polecenia tekstoweTę funkcję należy włączyć w ustawieniach.

Wszystkie polecenia tekstowe składają się z polecenia i dodatkowych argumentów, oddzielanych pojedynczą spacją. Poniższa lista zawiera wszystkie polecenia tekstowe z wszystkimi możliwymi argumentami. Opisy argumentów i wymagane symbole interpunkcyjne znajdują się w nawiasach trójkątnych.

Lista poleceń tekstowych

 • Dołącz do kanału / Utwórz kanał

  /join <spacja><kanał>

  Dołącza do kanału o określonej nazwie, jeśli istnieje; w przeciwnym wypadku utworzy nowy.

  Radmin gotop Polecenia tekstoweprzejdź do góry

 • Opuść kanał

  /leave

  Opuszcza aktywny kanał.

  /leave <spacja><nazwa kanału>

  Opuszcza kanał o określonej nazwie.

  Radmin gotop Polecenia tekstoweprzejdź do góry

 • Ustaw status Z dala

  /away

  Ustawia status użytkownika na ‘Z dala’ z domyślną wiadomością statusu ‘Z dala’.

  /away <spacja><tekst powodu statusu>

  Ustawia status użytkownika na ‘Z dala’ z określaną wiadomością statusu ‘Z dala’.

  Radmin gotop Polecenia tekstoweprzejdź do góry

 • Usuń status Z dala

  /back

  Usuwa status ‘Z dala’.

  Radmin gotop Polecenia tekstoweprzejdź do góry

 • Nadaj uprawnienia operatora

  /op <spacja><nazwa użytkownika>

  Nadaje uprawnienia operatora określonemu użytkownikowi na aktywnym kanale.

  Radmin gotop Polecenia tekstoweprzejdź do góry

 • Odbierz uprawnienia operatora

  /deop <spacja><nazwa użytkownika>

  Odbiera uprawnienia operatora określonemu użytkownikowi na aktywnym kanale.

  Radmin gotop Polecenia tekstoweprzejdź do góry

 • Ustaw status Wyciszony

  /mute <spacja><nazwa użytkownika>

  Ustawia status Wyciszony określonemu użytkownikowi na aktywnym kanale.

  Radmin gotop Polecenia tekstoweprzejdź do góry

 • Usuń status Wyciszony

  /unmute <spacja><nazwa użytkownika>

  Usuwa status Wyciszony określonemu użytkownikowi na aktywnym kanale.

  Radmin gotop Polecenia tekstoweprzejdź do góry

 • Otwórz kanał prywatny

  /query <spacja><nazwa użytkownika>

  Otwiera kanał prywatny dla określonego użytkownika.

  Radmin gotop Polecenia tekstoweprzejdź do góry

 • Uzyskaj opis użytkownika

  /userinfo <spacja><nazwa użytkownika>

  Uzyskuje informacje o określonym użytkowniku.

  Radmin gotop Polecenia tekstoweprzejdź do góry

 • Wyślij wiadomość z innej rozmowy

  /me <spacja><tekst wiadomości>

  Umożliwia wyświetlenie wiadomości tekstowej w pierwotnej postaci z nazwą użytkownika dodaną na początku.

  Radmin gotop Polecenia tekstoweprzejdź do góry

 • Zmień pseudonim

  /nick <spacja><nowy pseudonim>

  Zmienia aktualny pseudonim na nowy podany w poleceniu.

  Radmin gotop Polecenia tekstoweprzejdź do góry

 • Lista poleceń tekstowych

  /help

  Wyświetla listę wszystkich poleceń tekstowych.

  /help <spacja><nazwa polecenia tekstowego>

  Radmin gotop Polecenia tekstoweprzejdź do góry

  Wyświetla szczegółowe informacje pomocy o określonym poleceniu tekstowym.

Radmin related Polecenia tekstowe

Polecenia tekstowe