System statusu użytkowników w rozmowie tekstowej

 
Radmin jumpto Status użytkowników

Opis ogólny systemu statusu

Użytkownik po utworzeniu kanału uzyskuje uprawnienia operatora. Użytkownicy z uprawnieniami operatora mogą wykonywać następujące czynności:

 1. Zmiana ustawień kanału.
 2. Nadawanie i odbieranie uprawnień operatora dowolnemu użytkownikowi na tym samym kanale.
 3. Usuwanie wybranego użytkownika z kanału.
 4. Ustawianie i usuwanie statusu Wyciszony dowolnemu użytkownikowi na tym samym kanale, który nie posiada uprawnień operatora. Użytkownik ze statusem Wyciszony na konkretnym kanale nie może wysyłać wiadomości na ten kanał.

Status użytkownika jest sygnalizowany ikoną po lewej stronie od nazwy użytkownika na liście użytkowników:

Radmin icon usernormal zoom Status użytkowników Zwykły użytkownik, nie jest operatorem i nie jest wyciszony.
Radmin icon userop zoom Status użytkowników Użytkownik z uprawnieniami operatora.
Radmin icon usermute zoom Status użytkowników Użytkownik jest wyciszony.

Radmin gotop Status użytkownikówprzejdź do góry

Radmin note Status użytkownikówJeśli niektóre wyświetlane elementy są wyłączone, oznacza to, że użytkownik nie posiada wymaganych uprawnień lub danej czynności nie można wykonać na innym użytkowniku.

Operatorzy mogą używać następujących poleceń:

Nadawanie uprawnień operatora

Aby nadać uprawnienia operatora wybranemu użytkownikowi:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika docelowego na liście użytkowników. Zostanie wyświetlone menu (Radmin illustr Status użytkownikówilustracja).
  Radmin usermenu Status użytkowników
  Menu użytkownika
 2. Wybierz element menu Nadaj uprawnienia operatora.

Możesz również nadać uprawnienia operatora za pomocą polecenia tekstowego ‘/op <nazwa użytkownika>’.

Radmin gotop Status użytkownikówprzejdź do góry

Odbieranie uprawnień operatora

Aby odebrać uprawnienia operatora wybranemu użytkownikowi:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika docelowego na liście użytkowników. Zostanie wyświetlone menu (Radmin illustr Status użytkownikówilustracja).
  Radmin usermenu Status użytkowników
  Menu użytkownika
 2. Wybierz element menu Odbierz uprawnienia operatora.

Możesz również odebrać uprawnienia operatora za pomocą polecenia tekstowego ‘/deop <nazwa użytkownika>’.

Radmin gotop Status użytkownikówprzejdź do góry

Ustawianie statusu Wyciszony

Aby ustawić użytkownikowi status Wyciszony:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika docelowego na liście użytkowników. Zostanie wyświetlone menu (Radmin illustr Status użytkownikówilustracja).
  Radmin usermenu Status użytkowników
  Menu użytkownika
 2. Wybierz element menu Wyciszony.

Możesz również ustawić status Wyciszony za pomocą polecenia tekstowego ‘/mute <nazwa użytkownika>’.

Radmin gotop Status użytkownikówprzejdź do góry

Usuwanie statusu Wyciszony

Aby usunąć użytkownikowi status Wyciszony:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika docelowego na liście użytkowników. Zostanie wyświetlone menu (Radmin illustr Status użytkownikówilustracja).
  Radmin usermenu Status użytkowników
  Menu użytkownika
 2. Wybierz element menu Usuń wyciszenie.

Możesz również usunąć status Wyciszony za pomocą polecenia tekstowego ‘/unmute <nazwa użytkownika>’.

Radmin gotop Status użytkownikówprzejdź do góry

Usuwanie wybranego użytkownika z kanału

Aby usunąć użytkownika z kanału:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika docelowego na liście użytkowników. Zostanie wyświetlone menu (Radmin illustr Status użytkownikówilustracja).
  Radmin usermenu Status użytkowników
  Menu użytkownika
 2. Wybierz element menu Usuń użytkownika z kanału.

Radmin gotop Status użytkownikówprzejdź do góry

Radmin related Status użytkowników

Status użytkowników