Tryb połączenia Telnet

 
Radmin jumpto Telnet

Podczas połączenia komputerów w trybie Telnet w programie Radmin zostanie wyświetlone okno Telnet (Radmin illustr Telnetilustracja). Okno umożliwia wydawanie poleceń i wyświetlanie odpowiedzi.

Radmin telnet Telnet
Okno ‘Telnet’

Radmin warn TelnetOprogramowanie Radmin nie obsługuje dostępu do usługi telnet w systemach operacyjnych Win98/ME z powodu ograniczeń składnika okna ‘command.com’ tych systemów.

Wprowadzanie poleceń systemu operacyjnego i uruchamianie programów wykonuje się tak samo jak za pomocą narzędzia systemowego ‘cmd’ lub ‘command’. Jeśli polecenie wytworzy tekst wynikowy, zostanie on wyświetlony w oprogramowaniu Radmin.

Radmin note Telnet“Tryb połączenia Telnet” nie jest w pełni funkcjonalną sesją usługi telnet z komputerem zdalnym. W tym trybie tekst wynikowy jest tylko przesyłany do interpretera wiersza poleceń komputera zdalnego, a jego odpowiedzi odsyłane. Używanie zaawansowanych funkcji usługi telnet, takich jak uruchamianie pełnoekranowych aplikacji trybu tekstowego, nie jest możliwe. W przypadku takich aplikacji należy uruchomić tryb połączenia Pełna kontrola.

Radmin note Telnet Niektóre aplikacje konsoli Win32 wykorzystują bezpośredni dostęp do konsoli. Takie aplikacje nie działają w trybie połączenia Telnet. W przypadku takich aplikacji należy uruchomić tryb połączenia Pełna kontrola.

Radmin related Telnet

Telnet