Tryby połączenia oprogramowania Radmin

 
Radmin jumpto Tryby połączenia

Opis ogólny trybów połączenia

Z komputerem zdalnym można połączyć się w następujących trybach:

 • Pełna kontrola

  Pokazuje pulpit komputera zdalnego i umożliwia jego kontrolowanie za pomocą używanej lokalnej myszki i klawiatury. Więcej informacji…

 • Tylko pogląd

  Ten tryb jest taki sam jak tryb pełnej kontroli, ale umożliwia jedynie podgląd ekranu komputera zdalnego. Więcej informacji…

 • Telnet

  Połączenie trybu tekstowego do komputera zdalnego służące do używania poleceń systemowych i uruchamiania aplikacji trybu tekstowego bez interfejsu graficznego. Więcej informacji…

 • Transfer plików

  Połączenie przesyłania plików umożliwiające operacje na plikach i folderach komputerów zdalnych. Obsługuje dwukierunkowe przesyłanie plików z funkcją automatycznego wznowienia. Więcej informacji…

 • Zamknięcie

  Połączenie specjalne służące do zamykania systemu komputera zdalnego dwoma kliknięciami myszy. Więcej informacji…

 • Rozmowa

  Umożliwia rozmowę z wszystkimi użytkownikami połączonymi z tym samym komputerem w ramach rozmowy tekstowej. Więcej informacji…

 • Rozmowa głosowa

  Umożliwia rozmowę przez mikrofon ze wszystkimi użytkownikami połączonymi z tym samym komputerem. Więcej informacji…

 • Wyślij wiadomość

  Służy do wysyłania wiadomości tekstowej, która wyświetli się na komputerze zdalnym. Więcej informacji…

 • Intel® AMT

  Jest to specjalne połączenie, które umożliwia zdalne włączenie lub wyłączenie komputera, zarządzanie ustawieniami BIOS komputera zdalnego, sterowanie procesem rozruchu komputera zdalnego przed załadowaniem systemu operacyjnego oraz rozruch komputera zdalnego z lokalnego napędu CD lub z pliku ISO znajdującego się na dysku twardym komputera lokalnego lub w napędzie dyskietek. Więcej informacji…

Aktualny tryb połączenia

Połączenia z wpisów książki telefonicznej są inicjowane w trybie połączenia wybranego na pasku narzędzi (Radmin illustr Tryby połączeniailustracja).

Radmin conmodes Tryby połączenia
Przełącznik trybu połączenia
Radmin related Tryby połączenia

Tryby połączenia