Tryb połączenia Wysyłanie wiadomości

 
Radmin jumpto Wysyłanie wiadomości

W połączeniu w trybie Wysyłanie wiadomości można wysyłać wiadomości tekstowe do komptutera zdalnego. Taka wiadomość zostanie wyświetlona na komputerze zdalnym w oknie podręcznym, dzięki czemu użytkownik komputera zwróci na nią uwagę.

Tworzenie wiadomości

Podczas połączenia w tym trybie zostanie wyświetlone okno Nowa wiadomość (Radmin illustr Wysyłanie wiadomościilustracja). W tym oknie można wprowadzić wiadomość, a następnie ją wysłać.

Radmin sendmsg Wysyłanie wiadomości
Okno ‘Wyślij wiadomość’

Wpisz wiadomość w polu wprowadzania. Naciśnij przycisk Wyślij, aby wysłać wiadomość do komputera zdalnego lub przycisk Anuluj, aby zamknąć okno bez wysyłania wiadomości.

 • Wprowadź teksty w dowolnym języku obsługiwanym przez system komputera.
 • Używaj klawisza <Enter> do rozpoczynania nowego wiersza.
 • Do wysyłania wiadomości używaj skrótu klawiaturowego <Ctrl>+<Enter>.
 • Używaj standardowych poleceń Wytnij, Kopiuj i Wklej za pomocą klawiszy szybkiego dostępu lub menu kontekstowego.
 • Użyj skrótu klawiaturowego <Ctrl>+<K> do uaktywniania okna selektora kolorów i wybierania aktualnego koloru tekstu lub kolorowania zaznaczonego tekstu.

Radmin gotop Wysyłanie wiadomościprzejdź do góry

Użycie kolorów

Przycisk paska narzędzi Selektor kolorów Radmin icon colorpick Wysyłanie wiadomości lub kombinacja klawiszy <Ctrl>+<K> wyświetlają okno selektora kolorów (Radmin illustr Wysyłanie wiadomościilustracja), w którym można wybrać aktualny kolor tekstu lub kolorować zaznaczony tekst.

Radmin colorspickerwnd Wysyłanie wiadomości
Okno ‘Selektor koloru’

Aby wybrać kolor, kliknij odpowiednią kartę koloru w oknie Selektor koloru lub naciśnij podświetlony znak będący klawiszem szybkiego dostępu.

 • Jeśli wybierze się nowy kolor, a tekst nie jest zaznaczony

  Cały wprowadzony tekst od aktualnej pozycji będzie miał wybrany kolor do momentu wybrania nowego koloru. Wybrany kolor nazywany jest aktualnym kolorem.

 • Jeśli zaznaczona jest część tekstu

  Zaznaczony tekst będzie miał wybrany kolor. Aktualny kolor nowego tekstu nie zmieni się.

Radmin gotop Wysyłanie wiadomościprzejdź do góry

Odbieranie wiadomości

Po wysłaniu wiadomości na komputer zdalny, zostanie ona automatycznie wyświetlona w oknie podręcznym (Radmin illustr Wysyłanie wiadomościilustracja).

Radmin recvmsg Wysyłanie wiadomości
Okno ‘Odebrana wiadomość podręczna’

Radmin gotop Wysyłanie wiadomościprzejdź do góry

Radmin related Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości