Tryb połączenia Zamknięcie

 
Radmin jumpto Zamknięcie systemu

Za pomocą trybu połączenia Zamknięcie można wyłączać, uruchamiać ponownie komputer zdalny lub się z niego wylogowywać bez konieczności użycia trybu Pełna kontrola. Podczas połączenia w tym trybie w oprogramowaniu Radmin zostanie wyświetlone okno Zamknięcie zdalne (Radmin illustr Zamknięcie systemuilustracja).

Radmin shutdown Zamknięcie systemu
Okno ‘Zamknięcie zdalne’

To okno umożliwia wybranie czynności do wykonania. Kliknij przycisk Ok, aby wykonać czynność na komputerze zdalnym lub kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć to okno:

  • Uruchomić ponownie komputer zdalny?

    Wymusi ponowne uruchomienie komputera zdalnego.

  • Zamknąć komputer zdalny?

    Zamknie komputer zdalny tak, że będzie można bezpiecznie wyłączyć jego zasilanie. W zależności od konfiguracji komputera zasilanie może wyłączyć się automatycznie.

  • Wyłączyć komputer zdalny?

    Zamknie komputer zdalny i spróbuje wyłączyć jego zasilanie. Aby wyłączenie zasilania się powiodło, system powinien obsługiwać funkcję automatycznego wyłączania zasilania i powinna być ona odpowiednio skonfigurowana.

Radmin note Zamknięcie systemu Nie można zablokować ponownego uruchomienia, zamknięcia lub wyłączenia komputera zdalnego.

Radmin related Zamknięcie systemu

Zamknięcie systemu