Korzystanie z systemu bezpieczeństwa Radmin

 
Radmin jumpto Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radmin

System bezpieczeństwa Radmin umożliwia ograniczanie dostępu do komputera zdalnego za pomocą loginów i haseł.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień bezpieczeństwa Radmin w programie Radmin Server

Aby uzyskać dostęp do ustawień bezpieczeństwa Radmin:
 1. Wejdź do ustawień (Radmin illustr Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radminilustracja):
  Radmin srvcfg Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radmin
  Opcje serwera
 2. Kliknij przycisk Pozwolenia…, aby wyświetlić okno Tryb bezpieczeństwa (Radmin illustr Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radminilustracja).
  Radmin srvcfg secmode Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radmin
  Okno trybu bezpieczeństwa
 3. Wybierz opcję Bezpieczeństwo Radmin i kliknij przycisk Pozwolenia, aby wyświetlić okno Bezpieczeństwo Radmin (Radmin illustr Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radminilustracja).

  Radmin srvcfg radminsec Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radmin
  Okno bezpieczeństwa Radmin

Radmin gotop Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radminprzejdź do góry

System bezpieczeństwa Radmin można konfigurować stosując następujące czynności:

Dodawanie do listy opisu użytkownika

Aby dodać do listy opis użytkownika:
 1. Wejdź do ustawień bezpieczeństwa.
 2. Kliknij przycisk Dodaj użytkownika…, aby wyświetlić okno Dodaj nowego użytkownika (Radmin illustr Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radminilustracja).
  Radmin srvcfg radminsec add Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radmin
  Okno “Dodaj nowego użytkownika”
 3. Wprowadź nazwę i hasło użytkownika, a następnie hasło ponownie w polu potwierdzenia.
 4. Kliknij przycisk Ok.

  Radmin note Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu RadminPrzydziel użytkownikowi uprawnienia połączenia po jego dodaniu.

Radmin gotop Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radminprzejdź do góry

Usuwanie z listy opisu użytkownika

Aby usunąć z listy opis użytkownika:
 1. Wejdź do ustawień bezpieczeństwa.
 2. Wybierz opis użytkownika.
 3. Kliknij przycisk Usuń użytkownika.

Radmin gotop Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radminprzejdź do góry

Przydzielanie uprawnień połączenia użytkownikowi

Aby przydzielić uprawnienia połączenia użytkownikowi:
 1. Wejdź do ustawień bezpieczeństwa.
 2. Wybierz opis użytkownika.
 3. Za pomocą pól wyboru zezwalaj lub zabraniaj trybów połączenia.

Radmin gotop Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radminprzejdź do góry

Radmin related Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radmin

Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa programu Radmin