Korzystanie z systemu bezpieczeństwa Windows

 

System bezpieczeństwa Windows umożliwia ograniczanie dostępu do komputera zdalnego, zezwalając na dostęp tylko użytkownikom z listy bezpieczeństwa Windows. Jeśli użytkownik jest zalogowany do komputera lokalnego z potwierdzeniami, które zostały dodane do listy bezpieczeństwa komputera zdalnego, taki użytkownik może łączyć się z komputerem zdalnym bez podawania identyfikatora loginu czy hasła.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień bezpieczeństwa Windows

Aby uzyskać dostęp do ustawień bezpieczeństwa Windows:
 1. Wejdź do ustawień (Radmin illustr Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa systemu Windowsilustracja).
  Radmin srvcfg Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa systemu Windows
  Opcje serwera
 2. Kliknij przycisk Pozwolenia…, aby wyświetlić okno Tryb bezpieczeństwa (Radmin illustr Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa systemu Windowsilustracja).
  Radmin srvcfg secmode Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa systemu Windows
  Okno “Tryb bezpieczeństwa”
 3. Wybierz opcję Bezpieczeństwo Windows NT i kliknij przycisk Pozwolenia, aby wyświetlić standardowe okno Pozwolenia (Radmin illustr Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa systemu Windowsilustracja).
  Radmin srvcfg perm Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa systemu Windows
  Okno “Pozwolenia”
 4. Użyj okna Pozwolenia, aby dodać lub usunąć użytkowników oraz przydzielić uprawnienia do typów połączenia.
Radmin related Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa systemu Windows

Korzystanie z funkcji bezpieczeństwa systemu Windows