Korzystanie z ikony paska zadań Radmin Server

 
Radmin jumpto Korzystanie z ikony paska zadań

Program Radmin Server wyświetla ikonę Radmin srvtraynorm Korzystanie z ikony paska zadań w obszarze powiadomień paska zadań (nazywanym również zasobnikiem systemowym). Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony wyświetli menu kontekstowe (Radmin illustr Korzystanie z ikony paska zadańilustracja), zawierające nastepujące elementy:

Radmin srvtraymenu Korzystanie z ikony paska zadań
Menu ikony paska zadań Radmin Server

Aktualne połączenia

Wybierz ten element menu, aby wyświetlić okno Aktualne połączenia (Radmin illustr Korzystanie z ikony paska zadańilustracja)

Radmin traymenu curconnections Korzystanie z ikony paska zadań
Okno programu Radmin Server ‘Aktualne połączenia’

z listą aktywnych połączeń przychodzących.

Radmin gotop Korzystanie z ikony paska zadańprzejdź do góry

Okno Aktywuj Audio

Jeśli program Radmin Server odbiera przychodzące połączenie rozmowy głosowej, zostanie wyświetlony interfejs rozmowy głosowej.

Okno Aktywuj rozmowę

Jeśli program Radmin Server odbiera przychodzące połączenie rozmowy tekstowej, zostanie wyświetlony interfejs rozmowy tekstowej.

Ustawienia Radmin Server

Wybranie tego elementu menu spowoduje wyświetlenie okna ustawień programu Radmin Server.

Radmin note Korzystanie z ikony paska zadańWymaga to uprawnień administratora lub podwyższonych uprawnień.

Informacje

Ten element menu służy do wyświetlania okna z informacjami o oprogramowaniu Radmin.

Zatrzymaj program Radmin Server

Ten element menu służy do zatrzymywania programu Radmin Server. Radmin note Korzystanie z ikony paska zadańWymaga to uprawnień administratora lub podwyższonych uprawnień.

Radmin related Korzystanie z ikony paska zadań

Korzystanie z ikony paska zadań