Korzystanie z systemu dzienników programu Radmin Server

 
Radmin jumpto Korzystanie z logowania

Opis ogólny systemu dzienników

Dostępne są dwie metody prowadzenia dzienników:

 1. Dzienniki zdarzeń

  Informacje są zapisywane w dzienniku zdarzeń systemowych z możliwością dostępu i wyświetlania za pomocą standardowej aplikacji podglądu zdarzeń.

 2. Dzienniki plików

  Informacje są dodawane na końcu określonego pliku dziennika z możliwością łatwego dostępu, odczytu i przesyłania pocztą e-mail przy rozwiązywaniu problemów. Format HTML zastosowano, aby zapewnić uniwersalność działania.

Radmin gotop Korzystanie z logowaniaprzejdź do góry

Korzystanie z dzienników zdarzeń

Aby włączyć lub wyłączyć prowadzenie dziennika zdarzeń:
 1. Przejdź do Opcji Radmin Server; zostanie wyświetlone okno Ustawienia (Radmin illustr Korzystanie z logowaniailustracja).
  Radmin srvcfg Korzystanie z logowania
  Okno opcji serwera
 2. Kliknij przycisk Opcje…, aby wyświetlić okno Opcje(Radmin illustr Korzystanie z logowaniailustracja).

  Radmin srvcfg options general Korzystanie z logowania
  Okno opcji serwera Ogólne

 3. Wybierz kartę Ogólne po lewej stronie.
 4. Zaznacz pole wyboru Użyj dziennika zdarzeń.
 5. Kliknij przycisk Ok.

Radmin gotop Korzystanie z logowaniaprzejdź do góry

Korzystanie z dzienników plików

Aby włączyć lub wyłączyć prowadzenie dziennika plików:
 1. Przejdź do Opcji Radmin Server; zostanie wyświetlone okno Ustawienia (Radmin illustr Korzystanie z logowaniailustracja).
  Radmin srvcfg Korzystanie z logowania
  Okno opcji serwera
 2. Kliknij przycisk Opcje…, aby wyświetlić okno Opcje(Radmin illustr Korzystanie z logowaniailustracja).

  Radmin srvcfg options general Korzystanie z logowania
  Okno opcji serwera ‘Ogólne’

 3. Wybierz kartę Ogólne po lewej stronie.
 4. Zaznacz pole wyboru Użyj pliku dziennika.
 5. Wprowadź nazwę i ścieżkę pliku docelowego w polu edycji pod polem wyboru. Jeśli plik nie istnieje, zostanie utworzony; w przeciwnym wypadku informacje zostaną dodane do istniejącego pliku.
 6. Kliknij przycisk Ok.

Radmin gotop Korzystanie z logowaniaprzejdź do góry

Radmin related Korzystanie z logowania

Korzystanie z logowania