Opcje rozmowy głosowej programu Radmin Server

 
Radmin jumpto Opcje rozmowy głosowej

Uzyskiwanie dostępu do opcji rozmowy głosowej

Dostęp do opcji rozmowy głosowej programu Radmin Server można uzyskać za pomocą opcji tego programu:

Aby uzyskać dostęp do opcji rozmowy głosowej programu Radmin Server:
 1. Przejdź do Opcji Radmin Server; zostanie wyświetlone okno Ustawienia (Radmin illustr Opcje rozmowy głosowejilustracja).
  Radmin srvcfg Opcje rozmowy głosowej
  Okno opcji serwera
 2. Naciśnij przycisk Opcje…, aby wyświetlić okno Opcje.
 3. Przełącz na karty ‘Opcje rozmowy głosowej’, ‘Urządzenia audio’ po lewej stronie (Radmin illustr Opcje rozmowy głosowejilustracja).

  Radmin srvcfg options vchat Opcje rozmowy głosowej
  Okno opcji serwera ‘Rozmowa głosowa’

Radmin gotop Opcje rozmowy głosowejprzejdź do góry

Konfigurowanie opcji rozmowy głosowej

Opcje rozmowy głosowej programu Radmin Server konfiguruje się za pomocą dwóch kart w lewej części okna Opcje:

Radmin gotop Opcje rozmowy głosowejprzejdź do góry

Radmin related Opcje rozmowy głosowej

Opcje rozmowy głosowej