Opcje rozmowy tekstowej programu Radmin Server

 
Radmin jumpto Opcje rozmowy tekstowej

Uzyskiwanie dostępu do opcji rozmowy tekstowej

Dostęp do opcji rozmowy tekstowej programu Radmin Server można uzyskać za pomocą opcji tego programu:

Aby uzyskać dostęp do opcji rozmowy tekstowej programu Radmin Server:
 1. Przejdź do Opcji Radmin Server; zostanie wyświetlone okno Ustawienia (Radmin illustr Opcje rozmowy tekstowejilustracja).
  Radmin srvcfg Opcje rozmowy tekstowej
  Okno opcji serwera
 2. Naciśnij przycisk Opcje…, aby wyświetlić okno Opcje.
 3. Przełącz na karty Opcje rozmowy, Wygląd lub Dodatkowe po lewej stronie (Radmin illustr Opcje rozmowy tekstowejilustracja).

  Radmin srvcfg options chat Opcje rozmowy tekstowej
  Okno opcji Rozmowa tekstowa serwera

Radmin gotop Opcje rozmowy tekstowejprzejdź do góry

Konfigurowanie opcji rozmowy tekstowej

Opcje rozmowy tekstowej programu Radmin Server konfiguruje się za pomocą trzech kart w lewej części okna Opcje:

 • Karta Opcje rozmowy

  Umożliwia skonfigurowanie takich samych pól jak dla domyślnych opcji nowego połączenia rozmowy tekstowej i opcji rozmowy tekstowej w przeglądarce Radmin Viewer.

  Aktywuj tylko prywatnie

  Jeśli ta opcja jest zaznaczona, okno rozmowy tekstowej na komputerze zdalnym będzie domyślnie ukryte i wyświetli się automatycznie przy żądaniu rozmowy prywatnej lub w odpowiedzi na przychodzącą wiadomość tekstową.

 • Karta Wygląd

  Umożliwia skonfigurowania takich samych pól jak dla opcji wyglądu rozmowy w przeglądarce Radmin Viewer.

 • Karta Dodatkowe

  Umożliwia skonfigurowania takich samych pól jak dla dodatkowych opcji rozmowy w przeglądarce Radmin Viewer.

Radmin gotop Opcje rozmowy tekstowejprzejdź do góry

Radmin related Opcje rozmowy tekstowej

Opcje rozmowy tekstowej