Przełączniki wiersza polecenia programu Radmin Server

 
Radmin jumpto Opcje wiersza poleceń

Plik wykonywalny rserver3.exe programu Radmin Server może być uruchamianiy z następującymi przełącznikami wiersza poleceń:

 • /setup

  Wyświetla okno ustawień.

  Radmin note Opcje wiersza poleceńPrzełącznik nie uruchamia programu Radmin Server.

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /start

  Uruchamia program Radmin Server.

  Radmin warn Opcje wiersza poleceń Program Radmin Server musi być prawidłowo zainstalowany, aby skorzystać z tego klucza wiersza poleceń.

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /stop

  Zatrzymuje program Radmin Server.

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /activate

  Aktywuje program Radmin Server poprzez istniejące połączenie internetowe komputera zdalnego.

  /activate /key:<klucz licencji> [/outputfile"<nazwa pliku wyjściowego>"]

  gdzie:

  • klucz licencji

   jest kluczem licencji aktywującym program Radmin Server.

  • nazwa pliku wyjściowego

   jest przełącznikiem dodatkowym, który określa nazwę i ścieżkę dostępu pliku raportu do zapisania. Plik raportu będzie zawierał opis tekstowy powodzenia lub niepowodzenia operacji.

  Przykład:

  rserver3.exe /activate /key:ABCDE-123456-123456

  lub

  rserver3.exe /activate /key:ABCDE-123456-123456 /outputfile”C:\fam.log”

 • /saverequest

  Zapisuje plik żądania aktywacji, wymagany do aktywowania ręcznego programu Radmin Server. Więcej informacji…

  /saverequest /key:<klucz licencji> /requestfile”<nazwa pliku żądania>[/outputfile"<nazwa pliku wyjściowego>"]

  gdzie:

  • klucz licencji

   jest kluczem licencji aktywującym program Radmin Server.

  • nazwa pliku żądania

   jest nazwą i ścieżką dostępu pliku żądania do zapisania.

  • nazwa pliku wyjściowego

   jest przełącznikiem dodatkowym, który określa nazwę i ścieżkę dostępu pliku raportu do zapisania. Plik raportu będzie zawierał opis tekstowy powodzenia lub niepowodzenia operacji.

  Przykład:

  rserver3.exe /saverequest /key:ABCDE-123456-123456 /requestfile”C:\fam.request”

  lub

  rserver3.exe /saverequest /key:ABCDE-123456-123456 /requestfile”C:\fam.request” /outputfile”C:\fam.log”

 • /uselicense

  Aktywuje program Radmin Server za pomocą określonego pliku licencji, otrzymanego z serwera aktywacji firmy Famatech. Więcej informacji…

  /uselicense /licensefile”<nazwa pliku licencji>[/outputfile"<nazwa pliku wyjściowego>"]

  gdzie:

  • nazwa pliku licencji

   jest nazwą i ścieżką dostępu pliku licencji służącego do aktywacji programu Radmin Server.

  • nazwa pliku wyjściowego

   jest przełącznikiem dodatkowym, który określa nazwę i ścieżkę dostępu pliku raportu do zapisania. Plik raportu będzie zawierał opis tekstowy powodzenia lub niepowodzenia operacji.

  Przykład:

  rserver3.exe /uselicense /licensefile”C:\fam.license”

  lub

  rserver3.exe /uselicense /licensefile”C:\fam.license” /outputfile”C:\fam.log”

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

 • /?

  Wyświetla okno z listą dostępnych przełączników wiersza poleceń.

  Radmin gotop Opcje wiersza poleceńprzejdź do góry

Radmin related Opcje wiersza poleceń

Opcje wiersza poleceń