Pytanie o pozwolenie na połączenie

 
Radmin jumpto Prośba o pozwolenie na połączenie

Program Radmin Server można tak skonfigurować, aby pytał użytkownika zdalnego o pozwolenie przy każdej próbie połączenia ze zdalnym komputerem.

Aby skonfigurować pozwolenia:
 1. Przejdź do Opcji Radmin Server; zostanie wyświetlone okno Ustawienia (Radmin illustr Prośba o pozwolenie na połączenieilustracja).
  Radmin srvcfg Prośba o pozwolenie na połączenie
  Okno opcji serwera
 2. Naciśnij przycisk Opcje…, aby wyświetlić okno Opcje(Radmin illustr Prośba o pozwolenie na połączenieilustracja).

  Radmin srvcfg options general Prośba o pozwolenie na połączenie
  Okno opcji serwera ‘Ogólne’

 3. Zaznacz pole wyboru ‘Spytaj o pozwolenie użytkownika’. Jeśli pole jest zaznaczone, program Radmin Server spyta użytkownika o pozwolenie na odbiór każdego połączenia przychodzącego.
 4. Wybierz opcję ‘Automatyczne odrzucenie po limicie czasu’ lub ‘Automatyczne przyjęcie po limicie czasu’, aby określić czynność, jaką ma wykonać program Radmin Server, jeśli użytkownik zdalny nie odpowie, a żądanie wygaśnie.
 5. Wprowadź wartość do pola ‘limit czasu’. Jeśli użytkownik nie przyjmie lub odrzuci żądania połączenia przed osiągnięciem limitu czasu, program Radmin odpowiednio automatycznie je przyjmie albo odrzuci. Wartość powinna być liczbą sekund z przedziału do 1 do 999.
Radmin related Prośba o pozwolenie na połączenie

Prośba o pozwolenie na połączenie