Uruchamianie i zatrzymywanie programu Radmin Server

 
Radmin jumpto Uruchamianie i zatrzymywanie

Opis ogólny

Program Radmin Server musi być uruchomiony na komputerze zdalnym, aby mógł z nim połączyć się komputer lokalny. Istnieje możliwość określenia, czy podczas działania programu Radmin Server na pasku zadań ma być wyświetlana jego ikona:

Radmin srvtraynorm Uruchamianie i zatrzymywanie - Radmin Server jest uruchomiony.
Radmin srvtraycon Uruchamianie i zatrzymywanie - Radmin Server jest uruchomiony i użytkownicy są do niego podłączeni.

Uruchamianie programu Radmin Server

Program Radmin Server można skonfigurować, aby uruchamiał się automatycznie razem z systemem operacyjnym lub ręcznie. Program można uruchamiać ręcznie na kilka poniższych sposobów:

Radmin gotop Uruchamianie i zatrzymywanieprzejdź do góry

Zatrzymywanie program Radmin Server

Program można zatrzymać na kilka poniższych sposobów:

  • Używając skrótu menu Start Zatrzymaj program Radmin Server (zalecane).
  • Klikając prawym przyciskiem myszy ikony paska systemu Radmin Server i wybierając element menu Zatrzymaj Radmin Server.
  • Uruchamiając plik rserver3.exe, znajdujący się w katalogu instalacji oprogramowania Radmin, z przełącznikiem wiersza poleceń /stop. Więcej informacji…

Radmin gotop Uruchamianie i zatrzymywanieprzejdź do góry

Radmin related Uruchamianie i zatrzymywanie

Uruchamianie i zatrzymywanie