Wybór trybu uruchomienia programu Radmin Server

 

Program Radmin Server można ustawić tak, aby był uruchamiany automatycznie wraz ze systemem Windows lub ręcznie za pomocą skrótu menu Start. Jeśli program Radmin Server jest uruchamiany automatycznie, użytkownicy mogą połączyć się z komputerem zdalnym po jego ponownym uruchomieniu. Automatyczne uruchomienie umożliwia również połączenie, jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany. Opcja ręczna pozwala na uruchomienie programu tylko w razie potrzeby; może to poprawić ogólne bezpieczeństwo. W większości przypadków zaleca się jednak uruchomienie ‘automatyczne’.

Aby wybrać tryb uruchomienia:
 1. Przejdź do Ustawień Radmin Server; zostanie wyświetlone okno Ustawienia (Radmin illustr Wybór trybu uruchamianiailustracja).

  Radmin srvcfg Wybór trybu uruchamiania
  Ustawienia serwera

 2. Kliknij przycisk Tryb uruchonienia, aby wyświetlić okno Ustaw tryb uruchomienia (Radmin illustr Wybór trybu uruchamianiailustracja).

  Radmin srvcfg startup Wybór trybu uruchamiania
  Okno Opcje

 3. Wybierz opcję Automatyczne, aby uruchamiać program Radmin Server automatycznie z uruchomieniem systemu Windows lub Ręczne, aby uruchamiać go ręcznie. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić dokonany wybór.
Radmin related Wybór trybu uruchamiania

Wybór trybu uruchamiania