Zmiana języka interfejsu programu Radmin Server

 
Aby zmienić język interfejsu:
 1. Zamknij program Radmin Server.
 2. Pobierz wymagany plik języka (pakiet do pobrania) z witryny firmy Famatech

  http://www.radmin.com/download/multilanguage.php

  i skopiuj go do folderu instalacji.

 3. Uruchom program Radmin Server.
 4. Przejdź do Opcji Radmin Server; zostanie wyświetlone okno Ustawienia (Radmin illustr Zmiana językailustracja).
  Radmin srvcfg Zmiana języka
  Okno opcji serwera
 5. Naciśnij przycisk Opcje…, aby wyświetlić okno Opcje.
 6. Przełącz na kartę Język po lewej stronie (Radmin illustr Zmiana językailustracja).

  Radmin srvcfg options lang Zmiana języka
  Okno opcji serwera ‘Język’

 7. Odznacz pole wyboru ‘Wybierz automatycznie język’ i wybierz nowy język z listy rozwijanej.

  Radmin tip Zmiana języka Brak żądanego języka na liście oznacza, że pobrano nieprawidłowy plik języka lub pliku języka nie umieszczono w folderze instalacji.

 8. Kliknij przycisk Ok.
 9. Uruchom ponownie program Radmin Server.
Radmin jumpto Zmiana języka

Zmiana języka