Zmiana portu programu Radmin Server

 

Można zmienić port programu Radmin Server z domyślnego (4899) na każdy nieużywany port o numerze z przedziału od 1 do 65535. Przeglądarkę Radmin Viewer na komputerze lokalnym należy skonfigurować tak, aby używała tego samego portu, co program Radmin Server na komputerze zdalnym.

Aby zmienić numer portu programu Radmin Server:
 1. Przejdź do Ustawień Radmin Server. Zostanie wyświetlone okno Ustawienia (Radmin illustr Zmiana portuilustracja).
  Radmin srvcfg Zmiana portu
  Okno opcji serwera
 2. Kliknij przycisk Opcje…, aby wyświetlić okno Opcje (Radmin illustr Zmiana portuilustracja).

  Radmin srvcfg options general Zmiana portu
  Okno opcji serwera ‘Ogólne’

 3. Odznacz pole wyboru Użyj portu domyślnego.
 4. Wprowadź nowy numer portu.
 5. Kliknij przycisk Ok.
Radmin related Zmiana portu

Zmiana portu