Połączenie z komputerem zdalnym

 
Aby połączyć się z komputerem zdalnym:
  1. Sprawdź, czy program Radmin Server jest zainstalowany i uruchomiony na komputerze zdalnym.
  2. Uzyskaj adres IP lub nazwę DNS komputera zdalnego.
  3. Uruchom przeglądarkę Radmin Viewer na używanym komputerze lokalnym.
  4. Kliknij przycisk Radmin icon connect Połączenie ze zdalnym komputerem ‘Połącz z’ na pasku narzędzi, wprowadź adres IP komputera zdalnego, wybierz tryb połączenia ‘Pełna kontrola’, a na koniec kliknij przycisk OK.
  5. Wprowadź identyfikator i hasło logowania zgodnie z docelowymi ustawieniami bezpieczeństwa programu Radmin Server.
  6. Pulpit komputera zdalnego zostanie wyświetlony w oknie na ekranie używanego komputera.

Po połączeniu można pracować na komputerze zdalnym tak, jakby się przed nim siedziało. Więcej informacji…

Oprogramowanie Radmin zapewnia również dodatkowe metody pracy na komputerze zdalnym: można w prosty sposób wyświetlać zdalny ekran lub łączyć się za pomocą powłoki podobnej do powłoki telnet lub nawet prowadzić rozmowę audio z użytkownikiem komputera zdalnego. Więcej informacji dotyczących różnych trybów połączenia oraz sposobów ich używania znajduje się w sekcji Pomocy Tryby połączenia.

Radmin related Połączenie ze zdalnym komputerem

Połączenie ze zdalnym komputerem