Połączenie w sieci Internet

 
  • Jeśli komputer zdalny posiada rzeczywisty adres IP i jest dostępny w sieci Internet, to można się z nim bezpośrednio połączyć.

    Jeśli adres IP jest dynamiczny (za każdym razem inny), można użyć programu innej firmy do uzyskania adresu IP lub mapowania adresu IP do statycznej nazwy DNS.

  • Jeśli komputer zdalny posiada wirtualny adres IP lub nie jest dostępny bezpośrednio w sieci Internet:
    • Istnieje możliwość skonfigurowania serwerów proxy/routerów, które mają bezpośredni dostęp do sieci Internet oraz również dostępu do komputera zdalnego do przekazywania portów.
    • Do utworzenia wirtualnego połączenia TCP/IP można użyć oprogramowania innych firm służącego do tunelowania lub połączenia z wywołaniem zwrotnym
Radmin related Połączenie w sieci Internet

Połączenie w sieci Internet