Połączenie w sieci lokalnej

 
Radmin jumpto Połączenie w sieci lokalnej
  • Jeśli komputer zdalny jest dostępny w sieci lokalnej (LAN), można to można się z nim połączyć bezpośrednio używając jego adresu IP lub nazwy DNS.

    Jeśli adres IP jest dynamiczny (za każdym razem inny), można się użyć programu innej firmy do wyświetlenia zmiany adresu IP lub mapowania adresu IP do statycznej nazwy DNS.

  • Jeśli komputer zdalny nie jest dostępny bezpośrednio, można się z nim połączyć za pomocą konfiguracji routerów/serwerów proxy LAN lub WAN:
    • Istnieje możliwość skonfigurowania do przekazywania portów serwerów proxy/routerów, które mają bezpośredni dostęp do sieci Internet oraz dostęp do komputera zdalnego.
    • Do utworzenia wirtualnego połączenia TCP/IP można użyć oprogramowania innych firm służącego do tunelowania lub połączenia z wywołaniem zwrotnym
Radmin related Połączenie w sieci lokalnej

Połączenie w sieci lokalnej