Stan połączenia

 

Okno Stan połączenia (Radmin illustr Stan połączeniailustracja) jest wyświetlane w dwóch przypadkach:

Radmin constatus Stan połączenia
Okno stanu połączenia
  • Próby połączenia trwają dłużej niż cztery sekundy. W tym przypadku zostanie wyświetlony dziennik połączenia czasu rzeczywistego. Próby połączenia można anulować klikając przycisk Stop.
  • Próba połączenia nie powiodła się.
Radmin related Stan połączenia

Stan połączenia