Uzyskiwanie adresu IP komputera zdalnego

 

Do połączenia się z komputerem zdalnym jest konieczny jego adres IP lub nazwa DNS. Można je uzyskać na kilka poniższych sposobów:

  • Za pomocą ikony Radmin Server

    Jeśli program Radmin Server jest zainstalowany na komputerze zdalnym, przesunięcie kursora myszy na ikonę w zasobniku systemowym spowoduje wyświetlenie adresu IP.

  • Za pomocą standardowych programów systemu Windows

    Należy uruchomić polecenie ipconfig.exe z wiersza poleceń komputera zdalnego i sprawdzić pole ‘Adres IP’.

    Radmin note Uzyskiwanie adresu IP zdalnego komputeraAby uzyskać nazwę DNS, należy uruchomić polecenie ipconfig.exe z przełącznikiem wiersza poleceń /all i sprawdzić pola ‘nazwa hosta’ i ‘podstawowy sufiks dns’.

Radmin related Uzyskiwanie adresu IP zdalnego komputera

Uzyskiwanie adresu IP zdalnego komputera