Wskazówki dotyczące połączeń

 
Radmin jumpto Wskazówki dotyczące połączeń

Jeśli nie można połączyć się z komputerem zdalnym:

 1. Sprawdź, czy program Radmin Server jest uruchomiony na komputerze zdalnym; jeśli nie, przejrzyj plik dziennika.
 2. Spróbuj wykonać połączenie zwrotne na komputerze zdalnym. Jeśli to się nie powiedzie:
  • Wyślij polecenie zwrotne ping na komputerze zdalnym (patrz krok 3).
  • Przejrzyj plik dziennika.
 3. Wyślij polecenie ping z komputera lokalnego do zdalnego. Jeśli nie można wysłać polecenia ping:
  • Sprawdź, czy adres IP lub nazwa DNS komputera zdalnego są prawidłowe, a komputer zdalny jest dostępny dla polecenia ping w połączeniu zwrotnym lub z innymi połączonymi komputerami.
  • Jeśli komputer zdalny nie jest dostępny przez topologię sieci, sprawdź informacje szczegółowe w sekcji Połączenie w sieci lokalnej.
 4. Wyszukaj na komputerze zdalnym otwarty port (domyślny 4899). Możesz użyć wbudowanego skanera lub wybranego innego oprogramowania skanującego porty. Jeśli to się nie powiedzie:
  • Sprawdź ustawienia portów komputera zdalnego, aby upewnić się, czy używa się właściwego portu.
  • Jeśli komputer zdalny ma zainstalowaną zaporę, sprawdź, czy jest prawidłowo skonfigurowana.

   Radmin note Wskazówki dotyczące połączeńSystem Windows 7 ma wbudowaną zaporę, która może być aktywna.

  • Skonfiguruj wszystkie serwery proxy/routery między komputerem lokalnym i zdalnym, aby umożliwiały połączenia przez port docelowy.
 5. Przejrzyj plik dziennika.
Radmin related Wskazówki dotyczące połączeń

Wskazówki dotyczące połączeń