Uzyskiwanie licencji oprogramowania Radmin

 
Radmin jumpto Uzyskiwanie licencji programu Radmin

Opis ogólny uzyskiwania licencji

Licencje dodawane do programu Radmin Server są automatycznie aktywowane. Proces aktywacji może być przeprowadzany online, ręcznie z witryny internetowej lub poprzez kontakt z naszym działem sprzedaży. Aktywacja online wymaga aktywnego łącza internetowego umożliwiającego żądania protokołu HTTP z programu Radmin Server do Serwera aktywacji firmy Famatech. Kod licencji może być dodany bezpośrednio do programu Radmin Server lub przesłany do niego z dowolnej przeglądarki Radmin Viewer.

Radmin note Uzyskiwanie licencji programu Radmin Podczas aktywacji program Radmin Server wygeneruje identyfikator sprzętowy komputera, na jakim jest zainstalowany. Ten identyfikator sprzętowy oparty jest na składnikach sprzętowych komputera (płyta główna, procesor itd.). Identyfikator zostanie wysłany do Serwera aktywacji firmy Famatech razem ze specjalnym kodem licencji, a aktywowana licencja zostanie przesłana z powrotem, co umożliwi działanie programu Radmin Server tylko na komputerze o odpowiednim identyfikatorze sprzętowym.

Radmin note Uzyskiwanie licencji programu RadminIstotne zmiany w konfiguracji sprzętowej komputera spowodują zmianę jego identyfikatora sprzętowego, przez co program Radmin Server może informować, że używany komputer różni się od komputera, na którym został zainstalowany. Pełne informacje o bezpiecznych modyfikacjach komputera i ponownym uzyskiwaniu licencji po dokonaniu istotnych modernizacji można znaleźć na naszej witrynie: www.radmin.com.

Dostępne są dwa typy licencji:

 • Licencja produktu

  Umożliwia aktywację i używanie programu Radmin Server. Aby używać programu Radmin Server należy dodać jedną licencję tego typu. Taka licencja może obejmować wiele połączeń.

 • Licencja dodatkowych połączeń

  Umożliwia zwiększenie maksymalnej liczby dopuszczalnych równoczesnych połączeń przychodzących. Licencje tego typu mogą być dodawane do programu Radmin Server w celu zwiększenia liczby użytkowników, którzy się mogą z nim łączyć.

  Radmin warn Uzyskiwanie licencji programu RadminTaka licencja nie jest ważna, jeśli do oprogramowania Radmin Server nie zostanie dodana wcześniej Licencja produktu.

Radmin gotop Uzyskiwanie licencji programu Radminprzejdź do góry

Aktywacja online ze strony serwera

Jeśli program Radmin Server jest zainstalowany na komputerze z aktywnym łączem internetowym, licencję należy aktywować w następujący sposób:

Aby aktywować licencję programu Radmin Server:
 1. Przejdź do opcji Radmin Server; zostanie wyświetlone okno Ustawienia (Radmin illustr Uzyskiwanie licencji programu Radminilustracja).
  Radmin srvcfg Uzyskiwanie licencji programu Radmin
  Okno opcji serwera
 2. Kliknij przycisk Wprowadź licencję, zostanie wyświetlone okno Kod licencji (Radmin illustr Uzyskiwanie licencji programu Radminilustracja).
  Radmin srvregcode Uzyskiwanie licencji programu Radmin
  Okno ‘Wprowadź licencję’
 3. Wprowadź kod licencji w polu edycji ‘Wprowadź kod licencji’, a następnie kliknij przycisk Ok.
 4. Jeśli aktywacja powiedzie się, w oknie informacji wyświetli się komunikat Kod licencji został zapisany, a wpis licencji pojawi się na liście Informacje o licencji.

  W razie problemów z aktywacją zostanie wyświetlony komunikat błędu. Szczegóły podano na liście błędów aktywacji.

Radmin gotop Uzyskiwanie licencji programu Radminprzejdź do góry

Aktywacja offline ze strony serwera

Jeśli program Radmin Server jest zainstalowany na komputerze bez aktywnego łącza internetowego, licencję należy aktywować w następujący sposób:

Aby aktywować offline licencję programu Radmin Server:
 1. Przejdź do opcji Radmin Server; zostanie wyświetlone okno Ustawienia (Radmin illustr Uzyskiwanie licencji programu Radminilustracja).
  Radmin srvcfg Uzyskiwanie licencji programu Radmin
  Okno opcji serwera
 2. Kliknij przycisk Wprowadź licencję, zostanie wyświetlone okno Kod licencji (Radmin illustr Uzyskiwanie licencji programu Radminilustracja).
  Radmin srvregcode Uzyskiwanie licencji programu Radmin
  Okno Wprowadź licencję
 3. Wpisz kod licencji w polu edycji ‘Wprowadź kod licencji’, a następnie kliknij przycisk Aktywacja ręczna. Pola edycji aktywacji ręcznej będą aktywne.
 4. Wybierz opcję Wybierz plik żądania, a następnie wprowadź w polu nazwę pliku, w którym ma zostać zapisane żądanie aktywacji. Używając przycisku Przeglądaj w interfejsie eksploratora wybierz nazwę istniejącego pliku.
 5. Kliknij przycisk Ok. Plik żądania aktywacji zostanie zapisany pod określoną nazwą.
 6. Wejdź na stronę formularza online http://activate.famatech.com/upload.htm i postępuj według instrukcji na ekranie, aby wysłać plik żądania aktywacji na serwer naszej firmy i odebrać plik licencji. Można to zrobić na każdym komputerze z aktywnym łączem internetowym.
 7. Skopiuj otrzymany plik licencji na komputer, na którym jest zainstalowany program Radmin Server.
 8. Wybierz opcje Użyj pliku licencji i wprowadź w polu niżej nazwę otrzymanego pliku lub używając przycisku Przeglądaj wybierz plik w interfejsie eksploratora.
 9. Kliknij przycisk Ok. Jeśli aktywacja powiedzie się, w oknie informacji wyświetli się komunikat Kod licencji został zapisany, a wpis licencji pojawi się na liście ‘Informacje o licencji’.

  W razie problemów z aktywacją zostanie wyświetlony komunikat błędu. Szczegóły podano na liście błędów aktywacji.

Radmin note Uzyskiwanie licencji programu RadminProgram Radmin Server można aktywować offline za pomocą przełączników wiersza poleceń programu Radmin Server i przełączników wiersza poleceń przeglądarki Radmin Viewer.

Radmin gotop Uzyskiwanie licencji programu Radminprzejdź do góry

Alternatywna aktywacja ze strony klienta

Jeśli program Radmin Server jest zainstalowany na komputerze bez aktywnego łącza internetowego, kod aktywacji można na niego przesłać z dowolnej przeglądarki Radmin Viewer zainstalowanej na komputerze z aktywnym łączem internetowym.

Aby aktywować program Radmin Server ze strony klienta:
 1. Dodaj wpis książki telefonicznej komputera z zainstalowanym docelowym programem Radmin Server.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis, aby wyświetlić menu kontekstowe folderu(Radmin illustr Uzyskiwanie licencji programu Radminilustracja).
  Radmin phonebookconmenu Uzyskiwanie licencji programu Radmin
  Menu połączenia książki telefonicznej
 3. Wybierz element menu Przesyłanie kodu licencji.
 4. Wprowadź identyfikator i hasło logowania zgodnie z docelowymi ustawieniami bezpieczeństwa programu Radmin Server. Zostanie wyświetlone okno Żądanie licencji (Radmin illustr Uzyskiwanie licencji programu Radminilustracja).
  Radmin clientlicensereq Uzyskiwanie licencji programu Radmin
  Okno ‘Żądanie licencji’
 5. Wykonaj czynności w oknie Żądanie licencji tak, jak w normalnej aktywacji programu Radmin Server opisanej powyżej.

Radmin gotop Uzyskiwanie licencji programu Radminprzejdź do góry

Lista błędów aktywacji

W przypadku niepowodzenia aktywacji mogą być wyświetlane następujące komunikaty błędów:

 • InternetOpen nie powiodło się.

  InternetConnect nie powiodło się.

  HttpOpenRequest nie powiodło się.

  Nie można połączyć się z serwerem aktywacji.

  InternetReadFile nie powiodło się.

  Program Radmin Server nie mógł połączyć się przez Internet z Serwerem aktywacji firmy Famatech. Należy sprawdzić, czy używane łącze internetowe jest aktywne i prawidłowo skonfigurowane do umożliwiania wychodzących żądań HTTP (port TCP 80). Należy upewnić się, czy ustawienia sieci, zapory i routera są prawidłowe.

 • Niepoprawny format

  Dane sieciowe odebrane z Serwera aktywacji firmy Famatech są uszkodzone. Należy upewnić się, czy ustawienia sieci, zapory i routera są prawidłowe oraz wszystkie żądania / odpowiedzi HTTP nie są zmieniane.

 • Nie można zapisać danych w rejestrze. Należy sprawdzić, czy użytkownik posiada dostateczne uprawnienia.

  Program Radmin Server nie mógł zapisać informacji o aktywacji w rejestrze komputera. Należy sprawdzić, czy bezpieczeństwo systemu jest prawidłowo skonfigurowane.

 • Zapisano kod licencji.

  Program Radmin Server został pomyślnie aktywowany.

 • Nie można odczytać identyfikatora sprzętowego.

  Program Radmin Server nie mógł uzyskać informacji sprzętowej o komputerze użytkownika. Należy sprawdzić, czy używa się najnowszych i zgodnych sterowników dla wszystkich urządzeń sprzętowych. Należy sprawdzić, czy bezpieczeństwo systemu jest prawidłowo skonfigurowane. Należy spróbować czasowo wyłączyć wszystkie urządzenia wirtualne.

 • Nie można alokować pamięci.

  Program Radmin Server nie mógł alokować odpowiednich zasobów systemu. Należy sprawdzić, czy system jest prawidłowo skonfigurowany. Należy spróbować uruchomić ponownie komputer i czasowo zamknąć wszystkie uruchomione programy.

 • Niepoprawna licencja

  Plik licencji programu Radmin Server jest uszkodzony. Należy sprawdzić, czy nie został uszkodzony lub zmieniony. Należy powtórzyć proces aktywacji.

 • Niepoprawny identyfikator sprzętowy

  Wprowadzony kod licencji został już wykorzystany do aktywowania programu Radmin Server na innym komputerze. Prosimy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Famatech.

 • Nie można otworzyć pliku.

  Program Radmin Server nie mógł otworzyć pliku żądania aktywacji lub pliku licencji. Należy sprawdzić, czy ten plik posiada prawidłowe ustawienia bezpieczeństwa. Należy sprawdzić, czy system posiada prawidłowe ustawienia bezpieczeństwa. Należy przeprowadzić skanowanie dysku twardego w poszukiwaniu błędów.

 • Nie można zapisać pliku.

  Program Radmin Server nie mógł zapisać pliku. Należy sprawdzić, czy system posiada prawidłowe ustawienia bezpieczeństwa. Należy przeprowadzić skanowanie dysku twardego w poszukiwaniu błędów.

 • Invalid size of request

  Invalid format of request

  Wskazany plik żądania aktywacji ma niepoprawny format. Należy sprawdzić, czy nie został uszkodzony lub zmieniony.

 • Invalid license code

  Wprowadzony kod licencji nie jest ważny. Należy sprawdzić, czy został prawidłowo wprowadzony. Należy kod skopiować i wkleić oraz sprawdzić, czy nie zawiera dodatkowych spacji, symboli tabulacji i/lub znaków zarówno na początku jak i końcu łańcucha.

 • The license code is not for target product

  Wprowadzony kod licencji jest przeznaczony dla innego oprogramowania. Jeśli posiada się wiele kodów licencji z firmy Famatech, należy sprawdzić, czy użyty został właściwy kod. Prosimy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Famatech w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 • Activation limit is reached for entered license code

  Kod licencji został już wykorzystany do aktywowania programu Radmin Server na maksymalnej liczbie komputerów dopuszczanej przez licencję. Prosimy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Famatech w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 • Product already has activated product license

  Program Radmin Server zainstalowany na tym komputerze został już aktywowany za pomocą Licencji produktu. Należy skorzystać z ‘Licencji dodatkowych połączeń’, aby zwiększyć maksymalna liczbę dopuszczalnych równoczesnych połączeń przychodzących.

Radmin gotop Uzyskiwanie licencji programu Radminprzejdź do góry

Radmin related Uzyskiwanie licencji programu Radmin

Uzyskiwanie licencji programu Radmin