Instalowanie i odinstalowanie oprogramowania Radmin

 
Radmin jumpto Instalowanie i odinstalowywanie

Wymagania systemowe

Oprogramowanie Radmin nie ma specjalnych wymagań sprzętowych. Jeśli używany komputer może pracować w systemie operacyjnym Windows 98 lub nowszym, można na nim uruchomić przeglądarkę Radmin Viewer. Można ją uruchomić nawet na komputerze klasy 486 z 8 MB pamięci RAM.

Radmin Viewer

Program będzie działał w systemach operacyjnych Windows 7/2008/Vista/2003 Server/XP/2000/NT/ME/9x.

Radmin Server

Program będzie działał w systemach operacyjnych Windwows 7/2008/Vista/2003 Server/XP/2000.

Radmin note Instalowanie i odinstalowywanie Uruchomienie rozmowy głosowej będzie wymagało karty dźwiękowej, głośników i mikrofonu.

Radmin note Instalowanie i odinstalowywanie Oprogramowanie Radmin będzie działało efektywnie nawet przy odłączonym monitorze, myszy i klawiaturze komputera zdalnego. Niektóre komputery mogą się nie uruchomić bez podłączonej klawiatury.

Dla wszystkich systemów operacyjnych (Windows 7/2008/Vista/2003 Server/XP/2000/NT/ME/9x):
Komputer powinien mieć zainstalowany protokół TCP/IP (najczęściej używany protokół dla komputerów sieciowych).

Windows NT:
Wymagany jest dodatek Service Pack 6 lub nowszy.

Windwows 7/2008/Vista/2003 Server/XP/2000:
Do instalacji programu Radmin Server wymagane są uprawnienia administratora lub uprawnienia podwyższonego poziomu.

Radmin gotop Instalowanie i odinstalowywanieprzejdź do góry

Przed instalacją

Obydwa komputery muszą być połączone poprzez protokół TCP/IP w sieci lokalnej, bezpośrednio przez modemy lub przez sieć Internet.

Program Radmin Server powinien być zainstalowany na komputerze zdalnym.

Przeglądarka Radmin Viewer powinna być zainstalowana na komputerze lokalnym.

Przed zainstalowaniem nowej wersji programu Radmin Server należy odinstalować wszystkie wcześniejsze wersje.

Radmin note Instalowanie i odinstalowywanieMożna zainstalować program Radmin Server 3.4 z zainstalowaną wcześniej i aktywną wersją Radmin Server 2.2, jeśli Radmin Server 3.4 zostanie skonfigurowany do pracy na innym porcie.

Radmin gotop Instalowanie i odinstalowywanieprzejdź do góry

Instalowanie oprogramowania Radmin

Aby zainstalować oprogramowanie Radmin (Radmin Viewer lub Radmin Server bądź obydwa):
 1. Uruchom program rview34pl.exe instalujący przeglądarkę Radmin Viewer.
 2. Postępuj według instrukcji na ekranie, a w odpowiednim momencie wybierz katalog instalacji. Program instalacyjny skopiuje wszystkie wymagane pliki do określonego katalogu.
 3. Uruchom program rserv34pl.exe instalujący program Radmin Server.
 4. Postępuj według instrukcji na ekranie. Program instalacyjny skopiuje wszystkie wymagane pliki do domyślnego katalogu systemowego.
 5. Radmin warn Instalowanie i odinstalowywanieW systemie Windows XP i nowszych należy skonfigurować wbudowaną zaporę tak, aby dopuszczała połączenia przychodzące z programu Radmin Server.

Po instalacji folder Programy w menu Start będzie zawierał następujące skróty w podfolderach ‘Radmin Viewer 3′ lub ‘Radmin Server 3′:

 • Pomoc

  Wyświetla plik Pomocy.

 • Radmin Viewer 3

  Uruchamia przeglądarkę Radmin Viewer.

 • Ustawienia Radmin Server

  Wyświetla okno ustawień programu Radmin Server.

 • Uruchom program Radmin Server

  Uruchamia program Radmin Server.

 • Zatrzymaj program Radmin Server.

  Zatrzymuje program Radmin Server.

 • Odinstaluj

  Odinstalowuje z komputera program Radmin Server lub Radmin Viewer.

Radmin gotop Instalowanie i odinstalowywanieprzejdź do góry

Uzyskiwanie licencji oprogramowania Radmin

Po upłynięciu 30-dniowego okresu testowego program Radmin Server wymaga licencji, aby działać dalej. Po zakupieniu licencji programu firma Famatech dostarczy kod licencji, który odblokuje dalsze działanie programu Radmin Server. Dalsze informacje szczegółowe znajdują się w sekcji Uzyskiwanie licencji oprogramowania Radmin. W celu uzyskania kodu licencji zapraszamy na naszą witrynę internetową www.radmin.com.

Radmin gotop Instalowanie i odinstalowywanieprzejdź do góry

Odinstalowanie oprogramowania Radmin

Oprogramowanie Radmin można odinstalować z apletu systemu Windows ‘Dodaj lub usuń programy’ lub za pomocą skrótu w menu Start ‘Odinstaluj’.

Windows 2000:

Radmin warn Instalowanie i odinstalowywanieW niektórych konfiguracjach systemu Windows 2000 program Radmin Server nie może odinstalować sterownika lustrzanego. W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:

 1. Usuń plik \system32\drivers\rminiv3.sys.
 2. Uruchom ponownie system Windows.
 3. Usuń sterownik lustrzany z Panelu sterowania Windows lub uruchom program rserver3.exe z parametrem wiersza poleceń /intuninstall.

Radmin gotop Instalowanie i odinstalowywanieprzejdź do góry

Radmin related Instalowanie i odinstalowywanie

Instalowanie i odinstalowywanie