Kluczowe funkcje oprogramowania Radmin 3.4

 
Radmin jumpto Kluczowe funkcje
 • Okno główne przeglądarki Radmin Viewer

  • Pełna zgodność z systemem Windows 7

  • Interfejs przyjazny dla użytkownika

   Interfejs przeglądarki został tak zoptymalizowany, aby był maksymalnie przyjazny dla użytkownika.

  • Książka telefoniczna do przechowywania informacji o połączeniach

   Oprogramowanie Radmin zawiera książkę telefoniczną z interfejsem w stylu eksploratora, foldery oraz obsługę funkcji przeciągnij-i-upuść, co umożliwia użytkownikowi zarządzanie komputerami zdalnymi i zmianę ustawień poszczególnych wpisów. Wszystkie wpisy książki telefonicznej są zapisane w pliku, który można eksportować lub importować.

  • Interfejs użytkownika z obsługą wielu języków i wbudowaną pomocą.

   Oprogramowanie Radmin zawiera silnik z obsługą wielu języków do używania z modułami językowymi, które są dostępne do pobrania z witryny firmy Famatech.

  • Skaner serwerów Radmin

   Bardzo szybki, wielowątkowy skaner umożliwiający użytkownikom określanie hostów z książki telefonicznej, na których aktualnie uruchomiony jest program Radmin Server.

  • Skróty z wpisu książki telefonicznej na pulpit

   Funkcja umożliwia tworzenie skrótów jednego kliknięcia do każdego komputera zdalnego z wpisu książki telefonicznej.

  • Minimalizowanie do paska systemowego

   Okno przeglądarki Radmin Viewer można tak skonfigurować, że będzie minimalizowane do paska systemowego, kiedy nie jest używana.

  Radmin gotop Kluczowe funkcjeprzejdź do góry

 • Okno Ekran zdalny:

  • Technologia DiretScreenTransfer

   W systemach operacyjnych Windows Windwows 7/2008/Vista/2003 Server/XP/2000 oprogramowanie Radmin wykorzystuje sterownik trybu kernel video hook do przechwytywania zmian na ekranie. Zwiększa to szybkość przechwytywania do setek aktualizacji ekranu na sekundę.

  • Przesyłanie ekranów zdalnych o głębokości kolorów zarówno 2, 4, 16, 256, 65 tysięcy lub 16 milionów kolorów z bardzo dużą szybkością

   Oprogramowanie Radmin wykorzystuje najnowsze techniki programistyczne do przechwytywania zmian ekranu zdalnego, kompresowania ich i przesyłania szyfrowanym połączeniem do przeglądarki.

  • Tryby wysokiej rozdzielczości

   Nie istnieje limit maksymalnej rozdzielczości ekranu do przesłania przez oprogramowanie Radmin.

  • Pełna obsługa komputerów zdalnych z wieloma monitorami

   Jeśli komputer zdalny wykorzystuje kilka monitorów, przeglądarka Radmin Viewer może wyświetlać zarówno cały pulpit zdalny lub określony obraz na ekranie.

  • Widok pełnoekranowy, skalowany i normalny ekranu zdalnego

   Tryb pełnoekranowy umożliwia wyświetlanie pełnego ekranu zdalnego na monitorze użytkownika. Tryb skalowany umożliwia wyświetlanie zmniejszonego ekranu zdalnego, aby pasował do monitora komputera lokalnego. Skalowane obrazy są poddawane antyaliasingowi w celu poprawienia jakości i czytelności z opcją zachowania współczynnika kształtu.

  • Wyświetlanie kursora zdalnego

   Oprogramowanie w pełni obsługuje wyświetlanie animowanych i przezroczystych kursorów komputera zdalnego. Istnieje możliwość skonfigurowania wyświetlania kursorów komputera zdalnego na różne sposoby.

  • Obsługa kółka myszy

   Dokładne przenoszenie ruchów kółka myszy na komputer zdalny.

  • Obsługa wielu monitorów

   Przeglądarka Radmin Viewer będzie działać normalnie w sytuacji, gdy komputer lokalny wykorzystuje więcej niż jeden podłączony i aktywny monitor.

  • Pełna kontrola klawiatury

   Przeglądarkę Radmin Viewer można tak skonfigurować, aby specjalne skróty klawiaturowe (Alt+Tab itp.) działały na komputerze zdalnym.

  • Konfigurowane skróty klawiaturowe

   Oprogramowanie Radmin umożliwia zdefiniowanie skrótów poleceń programu takich jak wysyłanie kombinacji Ctrl+Alt+Del do komputera zdalnego lub przełączania widoku z pełnego ekranu na tryb okna.

  • Dwukierunkowe przesyłanie zawartości schowka

   Oprogramowanie Radmin pozwala na kopiowanie tekstu schowka lokalnego do schowka komputera zdalnego i w drugą stronę. Zawartość unicode schowka jest w pełni obsługiwana.

  Radmin gotop Kluczowe funkcjeprzejdź do góry

 • Dostępne tryby połączenia:

  • Tryby połączenia Pełna kontrola i Tylko podgląd

   Wyświetlanie w czasie rzeczywistym ekranu komputera zdalnego oraz możliwość kontrolowania go w trybie Pełna kontrola.

  • Tryb połączenia Transfer plików

   Tryb umożliwia łatwe przesyłanie plików między komputerami.

  • Tryb połączenia Zamknięcie

   Tryb umożliwia ponowne uruchomienie lub zamknięcie komputera zdalnego dwoma kliknięciami myszy.

  • Tryb połączenia Telnet

   W trybie Telnet połączenia w systemie Radmin można w interfejsie wiersza poleceń uruchamiać polecenia i programy na komputerze zdalnym.

  • Tryb połączenia Rozmowa głosowa

   Rozmowa audio w czasie rzeczywistym za pomocą mikrofonu i głośników. Przesyłany głos użytkownika jest wyraźny nawet w połączeniach przez modem o niskiej szybkości.

  • Tryb połączenia Rozmowa tekstowa

   Rozmowa w czasie rzeczywistym za pomocą wiadomości tekstowych. Dostępne jest wiele kanałów publicznych i prywatnych, kolorowanie tekstu i śledzenie nieobecności przy komputerze.

  • Polecenie Wyślij wiadomość

   Funkcja umożliwia użytkownikowi wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do komputera zdalnego z uruchomionym programem Radmin Server.

  • Intel® AMT

   Jest to specjalne połączenie, które umożliwia zdalne włączenie lub wyłączenie komputera, zarządzanie ustawieniami BIOS komputera zdalnego, sterowanie procesem rozruchu komputera zdalnego przed załadowaniem systemu operacyjnego oraz rozruch komputera zdalnego z lokalnego napędu CD lub z pliku ISO znajdującego się na dysku twardym komputera lokalnego lub w napędzie dyskietek.

  Radmin gotop Kluczowe funkcjeprzejdź do góry

 • Radmin Server:

  • Pełna zgodność z systemem Windows 7

  • Obsługa szybkiego przełączania użytkowników w systemach Windows Vista i Windows 7

   Serwer utrzymuje połączenia przy przełączaniu użytkowników w systemach Windows Vista i Windows 7.

  • Obsługa wielu połączeń

   Serwer może akceptować wiele połączeń przychodzących. Klient może równocześnie łączyć się z różnymi serwerami, jak również z pojedynczym serwerem w różnych trybach połączenia.

  • Uruchamianie jako usługa

   Działanie jako usługa pozwalające na połączenia, kiedy żaden użytkownik nie jest zalogowany do komputera zdalnego oraz możliwość logowania lub wylogowywania wymaganych użytkowników.

  • Obsługa wielu monitorów

   Jeśli do komputera zdalnego jest podłączone i aktywne kilka monitorów, program Radmin Server może przesyłać zarówno cały pulpit lub określony obraz na ekranie.

  • Przesyłanie kursora myszy

   Przechwytywanie kursora komputera zdalnego i wysyłanie jego wyglądu do przeglądarki Radmin Viewer. Pełna obsługa animowanych i przezroczystych kursorów.

  Radmin gotop Kluczowe funkcjeprzejdź do góry

 • Bezpieczeństwo Radmin:

  • Silne szyfrowanie 256-bitowe AES wszystkich strumieni danych

   Oprogramowanie Radmin generuje unikatowe klucze 256-bitowe dla każdego połączenia i szyfruje strumienie danych za pomocą algorytmów AES o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Szyfrowanie jest zawsze włączone.

  • Pozwolenia bezpieczeństwa Windows

   Obsługa różnych pozwoleń dla określonych użytkowników lub grup użytkowników z głównej domeny, zaufanej domeny i usługi Active Directory. Obsługa automatycznego wykorzystania potwierdzeń zalogowanego użytkownika.

  • Pozwolenia bezpieczeństwa Radmin

   Obsługa różnych pozwoleń dla użytkowników dodanych do listy dostępu Radmin Server. Oprogramowanie Radmin do bezpiecznego uwierzytelniania użytkownika wykorzystuje wymianę klucza opartą na protokole Diffie’ego-Hellmana z rozmiarem klucza 2048-bitowego

  • Filtr IP

   Funkcja umożliwia dostęp do programu Radmin Server wyłącznie z określonych adresów IP i sieci.

  • Funkcja logowania do zapisu wszystkich czynności do pliku dziennika

   Funkcja zapisuje do pliku dziennika wszystkie informacje dotyczące połączeń, w tym nazwę użytkownika, nazwę DNS i adres IP.

  • Opóźnienie bezpieczeństwa po sekwencji pięciu nieprawidłowych haseł

   Funkcja spowoduje zawieszenie akceptowania nowych połączeń po pięciu próbach wpisania nieprawidłowych haseł, co zabezpiecza przed próbami odgadnięcia hasła.

  Radmin gotop Kluczowe funkcjeprzejdź do góry

 • Zgodność wersji oprogramowania Radmin:

  • Przeglądarka Radmin Viewer 3.x może łączyć się z programami Radmin Server 3.x, Radmin Server 2.2 i Radmin Server 2.1.

  • Program Radmin Server 3.x może akceptować połączenia tylko z przeglądarki Radmin Viewer 3.x.

  Radmin gotop Kluczowe funkcjeprzejdź do góry

Radmin related Kluczowe funkcje

Kluczowe funkcje