Korzystanie z Pomocy

 
Radmin jumpto Korzystanie z Pomocy

Konwencje typograficzne

 • Polecenia menu są wyświetlane czcionką pogrubioną z symbolem większości (>), oznaczającym elementy podmenu.
 • Klawisze klawiatury są wyświetlane <czcionką pogrubioną> w nawiasach trójkątnych.

Radmin gotop Korzystanie z Pomocyprzejdź do góry

Uzyskiwanie dostępu do Pomocy

Do Pomocy online programu Radmin Server można uzyskać na kilka sposobów:

 • Wybierając polecenie menu “Pomoc”->”Pomoc” w głównym oknie przeglądarki Radmin Viewer.
 • Naciskając klawisz <F1> w głównym oknie przeglądarki Radmin Viewer.
 • Otwierając plik Radmin30pl.chm, znajdujący się w katalogu instalacji.

Radmin gotop Korzystanie z Pomocyprzejdź do góry

Poruszanie się po Pomocy

Poniższy rysunek przedstawia podstawowe operacje:

Radmin usinghelp Korzystanie z Pomocy
Diagram korzystania z Pomocy

Radmin gotop Korzystanie z Pomocyprzejdź do góry

Układ tematów

Tematy Pomocy zawierają łącza do podtematów i powiązanych tematów. Każdy temat ma własny nagłówek. Jeśli temat zawiera więcej niż jeden podtemat, łącza ‘Przejdź do’ znajdują się zaraz po nagłówku tematu. Jeśli temat jest powiązany z innymi tematami, łącza ‘Powiązane tematy’ znajdują się na końcu.

Radmin gotop Korzystanie z Pomocyprzejdź do góry

Gdzie mogę znaleźć…?

Wszystkie informacje Pomocy są podzielone na kilka tematów głównych w lewym panelu:

 • Wprowadzenie

  Informacje o programie, takie jak kluczowe funkcje, instrukcje instalacji i opis ogólny.

 • Połączenie z komputerem zdalnym

  Instrukcje łączenia się z komputerem zdalnym, ustawianie opcji bezpieczeństwa i sprawdzanie problemów z połączeniem.

 • Korzystanie z przeglądarki Radmin Viewer

  Informacje dotyczące przeglądarki Radmin Viewer, w tym korzystanie z trybów połączenia oraz ustawienia.

 • Korzystanie z programu Radmin Server

  Informacje o konfiguracji i używaniu programu Radmin Server.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem programu Radmin Server

  Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Radmin gotop Korzystanie z Pomocyprzejdź do góry

Radmin related Korzystanie z Pomocy

Korzystanie z Pomocy