Nowości oprogramowania Radmin w wersji 3.4

 
 • Radmin Server:

  • Pełna zgodność z systemem Windows 7.

Nowości oprogramowania Radmin w wersji 3.3

 
 • Radmin Viewer:

  • Obsługa technologii Intel® AMT.

Nowości oprogramowania Radmin w wersji 3.2

 
 • Radmin Server:

  • Pełna zgodność z systemem Windows Server 2008.
  • Pełna zgodność z systemem Windows Vista SP1.

Nowości oprogramowania Radmin w wersji 3.1

 
 • Radmin Server:

  • Pełna zgodność z systemem Windows XP 64.
  • Pełna zgodność z systemem Windows Server 2003 64.
  • Pełna zgodność z systemem Windows Vista 64.

Nowości oprogramowania Radmin w wersji 3.0

 
 • Okno główne przeglądarki Radmin Viewer:

  • Foldery książki telefonicznej Radmin.
  • Okno widoku drzewa folderów Radmin jak w eksploratorze.
  • Funkcja ‘przeciągnij i upuść’ dla elementów i folderów.
  • Książka telefoniczna Radmin przechowywana w pliku.
  • Eksport-import plików książki telefonicznej.
  • Wyszukiwanie uruchomionych serwerów Radmin.
  • Możliwość tworzenia skrótów pulpitu dla elementów książki telefonicznej.
  • Okno dialogowe opcji w głównym oknie.
  • Domyślne ustawienia opcji dla nowych połączeń.
  • Opcje globalne dla trybów Ekran zdalny, Transfer plików, Rozmowa, Rozmowa audio w opcjach okna Główne.
  • Minimalizacja głównego okna przeglądarki Radmin Viewer do ikony paska systemu.
 • Okno Ekran zdalny:

  • Tryb widoku Rozciągnięty pełny ekran.
  • Płynne skalowanie w oknie ekranu zdalnego.
  • Pasek narzędzi w górnej części umożliwiający szybkie przełączanie między trybami połączenia, wysyłanie kombinacji kluczy, przełączanie trybów widoków i zmianę aktualnego monitora zdalnego.
  • Obsługa dwukierunkowa kursora serwera: wymiana kursora lokalnego, przeciąganie z aktualizacjami ekranu.
  • Obsługa kółka i dodatkowych przycisków myszy.
  • Automatyczne przewijanie myszy w oknie ekranu zdalnego.
  • Obsługa wielu monitorów.
  • Obsługa trybów koloru od 1 bitu do true color.
  • Obsługa klawiszy specjalnych (Alt-Tab, klawisz Windows itp.).
  • Konfigurowane skróty klawiaturowe dla poleceń oprogramowania Radmin.
  • Szybkie uruchamianie innych połączeń (transfer plików, rozmowa tekstowa, rozmowa głosowa, telnet) z ekranu zdalnego bez konieczności powtórnego podania hasła.
  • Możliwość zachowania współczynnika kształtu w widoku rozciągniętym
  • Obsługa zawartości Unicode schowka.
  • Płynne skalowanie.
 • Tryb transferu plików:

  • Podział paneli w pionie.
  • Pasek narzędzi i panele pól kombi z możliwością przesuwania.
  • Dodane nowe klawisze szybkiego dostępu: dostęp do menu wyboru folderów, porządkowanie plików i folderów, kopiowanie wybranych plików i katalogów, zmiana nazwy plików i folderów, przełączenie między panelami, odświeżanie aktywnego panelu.
  • Klawisz szybkiego dostępu otwierania nowego okna transferu plików bez konieczności podawania logina i hasła.
  • Obsługa transferu plików 4Gb+.
  • Uruchamiane plików wykonywalnych na komputerze lokalnym.
  • Obsługa nazw plików w formacie Unicode.
 • Nowe tryby połączenia:

  • Rozmowa tekstowa między wieloma użytkownikami.
  • Rozmowa głosowa między wieloma użytkownikami.
  • Możliwość wysyłania wiadomości na serwer.
 • Radmin Server:

  • Doskonała szybkość i niskie obciążenie CPU.
  • Nowa technologia DirectScreenTransfer wykorzystująca nowy sterownik video hook.
  • Pełna zgodność z systemem Windows Vista.
  • Obsługa szybkiego przełączania użytkowników w systemach Windows XP i Vista.
  • Nowy zoptymalizowany protokół sieciowy.
  • Obsługa wielu monitorów.
  • Obsługa wysyłania pozycji i kształtu kursora.
  • Nowy interfejs opcji.
  • Nowy interfejs ustawień bezpieczeństwa Radmin.
  • Nowy interfejs ustawień bezpieczeństwa Windows.
  • Dzienniki w formacie HTML.
  • Nowy interfejs ustawień filtra IP.
  • Wybór języka interfejsu i opcja automatycznego wyboru języka.
  • Możliwość wyłączenia określonych trybów połączenia.
  • Ustawienia rozmowy tekstowej i głosowej.
 • Bezpieczeństwo:

  • Zaawansowane 256-bitowe szyfrowanie AES wszystkich wysyłanych i odbieranych danych.
  • Obsługa protokołu uwierzytelniania Kerberos.
  • Nowy system bezpieczeństwa Radmin obsługuje użytkowników z uprawnieniami indywidualnymi.
  • System bezpieczeństwa Radmin wykorzystuje metodę uwierzytelniania w protokole wymiany klucza Diffie’ego-Hellmana z rozmiarem klucza 2048-bitowego
  • Nowy interfejs ustawień bezpieczeństwa Windows z obsługą zaufanych domen w systemie operacyjnym WinNT 4.0 i usługi Active Directory w systemach Win2k/WinXP/Win2003/Vista/2008.
  • Informacje o nazwie DNS i nazwie użytkownika dodawane do pliku dziennika.
  • Opóźnienie bezpieczeństwa po sekwencji pięciu nieprawidłowych haseł
 • Rozmowa tekstowa:

  • Szybkie wiadomości prywatne.
  • Rozmowy tekstowe w czasie rzeczywistym między wieloma użytkownikami.
  • Niestandardowe czcionki, rozmiar i kolor tekstu, pseudonim użytkownika.
  • Nowe kanały, w tym kanały chronione hasłem.
  • Możliwość usuwania użytkowników z rozmowy przez operatora.
  • Tworzenie nowych kanałów, w tym kanałów chronionych hasłem.
  • Wysyłanie wiadomości tekstowych do wielu użytkowników
  • Zapis historii rozmów w osobnym dzienniku.
  • Interfejs przyjazny dla użytkownika, kontrola za pomocą myszy i klawiszy szybkiego dostępu oraz poleceń tekstowych.
  • Szyfrowanie 256-bitowe włączone dla wszystkich przesyłanych danych.
 • Rozmowa głosowa:

  • Prywatne rozmowy głosowe w czasie rzeczywistym (analogowa komunikacja VoIP).
  • Rozmowy głosowe w czasie rzeczywistym między wieloma użytkownikami.
  • Tryb konferencji z kolejką mikrofonu.
  • Regulacja jakości dźwięku zapewniająca optymalne wykorzystanie przepustowości i ruch w sieci.
  • Tworzenie wielu kanałów publicznych i prywatnych.
  • Ochrona kanału hasłami użytkownika i operatora.
  • Wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych.
  • Nagrywanie rozmowy do pliku .wav.
  • Ustawianie optymalnej przepustowości dla rozmowy głosowej.
  • Szyfrowanie 256-bitowe włączone dla wszystkich przesyłanych danych.
Radmin related Nowości w wersji 3.4

Nowości w wersji 3.4