Poradnik korzystania z programu Radmin

 
Radmin jumpto Poradnik korzystania z programu Radmin

Poradnik korzystania z programu Radmin

System Radmin zawiera dwie aplikacje:

  • Radmin Server instalowany na komputerze zdalnym,
  • Radmin Viewer instalowany na komputerze lokalnym, za pomocą którego można łączyć się z programem Radmin Server.

Aby rozpocząć pracę, należy sprawdzić czy program Radmin Server jest uruchomiony na zdalnym komputerze. Następnym krokiem jest uruchomienie przeglądarki Radmin Viewer na lokalnym komputerze i połączenie się ze zdalnym komputerze.

Radmin gotop Poradnik korzystania z programu Radminprzejdź do góry

Słownik terminów

  • Komputer zdalny – kontrolowany komputer / komputer, z którym łączy się użytkownik.
  • Komputer lokalny – komputer użyty do połączenia z komputerem zdalnym.
  • Radmin Server – część oprogramowania Radmin, którą instaluje się na komputerze zdalnym i która oczekuje na połączenie. Kiedy użytkownik łączy się z tym programem, zastosuje on czynności użytkownika na komputerze zdalnym i prześle odpowiedzi (np. obrazy pulpitu w przypadku trybów połączenia “Pełna kontrola” lub “Tylko podgląd”) z powrotem na komputer lokalny.
  • Radmin Viewer – część oprogramowania Radmin, którą instaluje się na komputerze lokalnym i która służy do połączenia programu Radmin Server na komputerze zdalnym. Przeglądarka Radmin Viewer umożliwia użytkownikowi kontrolowanie komputera zdalnego przez różne tryby połączenia.
  • Tryb połączenia – sposoby pracy na komputerze zdalnym. System Radmin obsługuje następujące tryby połączenia: Pełna kontrola, Tylko podgląd, Telnet, Przesyłanie plików, Zamknięcie, Rozmowa tekstowa, Rozmowa głosowa, Wysyłanie wiadomości, Intel® AMT.

Radmin gotop Poradnik korzystania z programu Radminprzejdź do góry

Radmin related Poradnik korzystania z programu Radmin

Poradnik korzystania z programu Radmin