Wdrażanie zdalne

 
Radmin jumpto Zdalne wdrażanie

Radmin note Zdalne wdrażanieInstrukcje krok po kroku z ilustracjami są dostępne na witrynie firmy www.radmin.com.

Program Radmin Server i przeglądarka Radmin Viewer mogą być zdalnie instalowane na wielu komputerach.

Aby zdalnie zainstalować oprogramowanie Radmin:
  1. Pobierz program instalacyjny msi z witryny www.radmin.com.
  2. Zainstaluj program Radmin Server na dowolnym komputerze, skonfiguruj go i zapisz gałąź rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Radmin\v3.0\Server\Parameters.
  3. Utwórz plik mst z przekształceniem na plik instalacyjny msi. Zastosuj zapisaną gałąź rejestru do pliku mst. Można użyć darmowego narzędzia Custom Installation Wizard z pakietu Microsoft Office Resource Kit.
  4. Na kontrolerze domeny dodaj pliki mst i msi jako ‘Instalacja oprogramowania’ w edytorze obiektów ‘Polityki grupowej’.
  5. Oprogramowanie Radmin zostanie automatycznie zainstalowane na wszystkich komputerach w domenie.

Program Radmin Server może być zdalnie aktywowany na wielu komputerach.

Aby zdalnie aktywować program Radmin Server:
  1. Utwórz plik .cmd aktywujący program Radmin Server za pomocą przełączników wiersza poleceń.
  2. Na Kontrolerze domeny dodaj ten plik .cmd do skryptu logowania.
  3. Program Radmin Server zostanie automatycznie aktywowany na wszystkich komputerach w domenie.
Radmin related Zdalne wdrażanie

Zdalne wdrażanie