Bağlantı izinlerini talep etme

 
Radmin jumpto Bağlantı izni isteme

Radmin Server’ı uzaktaki kullanıcıdan uzaktaki bilgisayara her bağlanmak isteyişinizde izin almayı isteyecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

İzinleri yapılandırmak için:
 1. Radmin Server seçenekleri‘ne erişin; bir ‘ayarlar’ penceresi ekrana gelecektir (Radmin illustr Bağlantı izni istemeresim).
  Radmin srvcfg Bağlantı izni isteme
  Sunucu seçenekleri penceresi
 2. Seçenekler‘ penceresini görüntülemek için ‘Seçenekler…‘ düğmesine basın (Radmin illustr Bağlantı izni istemeresim).

  Radmin srvcfg options general Bağlantı izni isteme
  ‘Genel’ sunucu seçenekleri penceresi

 3. ‘Kullanıcı iznini iste’ işaret kutusunu işaretleyin. İşaretliyse Radmin Server, kullanıcıdan gelen her tür bağlantıyı kabul etme iznini isteyecektir.
 4. Uzaktaki bir kullanıcının yanıt vermemesi ve isteğin zaman aşımına uğraması halinde gerçekleştireceği eylemi belirtmek için ‘zaman aşımı sonrası otomatik reddet’ veya ‘zaman aşımı sonrası otomatik izin ver’ seçeneğini seçin.
 5. ‘Zaman aşımı’ alanına bir değer girin. Bir kullanıcı zaman aşımına erişilmeden önce bağlantı isteğini kabul veya reddederse Radmin de otomatik olarak bu isteği kabul veya reddedecektir. Bu değer, 1 ile 999 arasındaki bir saniye sayısı olmalıdır.
Radmin related Bağlantı izni isteme

Bağlantı izni isteme