‘Aracıyla bağlan’ seçeneğini kullanma

 

Radmin jumpto "Aracıyla Bağlan" seçeneği

‘Aracıyla bağlan’ seçeneği sayesinde, uzaktaki bilgisayar ile doğrudan bir TCP/IP bağlantısı yoksa ve ara bilgisayarın da hem uzaktaki hem de yerel bilgisayarla doğrudan TCP/IP bağlantısı varsa bu ara bilgisayar aracılığıyla uzaktaki bir bilgisayara bağlanabilirsiniz. Bu işlem için ara bilgisayarda Radmin Server çalışıyor olmalıdır:

“Aracıyla bağlan” özelliğini kullanmak için:
  1. Radmin Server, ara bilgisayarda çalışıyor olmalıdır.
  2. Yerel bilgisayarınızda Radmin Viewer’ı çalıştırın.
  3. ‘Kayıt Ekle’ komutunu kullanın.
  4. Bağlanmak istediğiniz uzaktaki bilgisayarın IP adresini veya DNS adını girin. Ara bilgisayar, gerekli bilgisayarın kimliğini doğru bir şekilde çözümleyebildiği müddetçe bu adres, sanal bir IP adresi veya lokal DNS adı olabilir.
  5. ‘Ana bilgisayar aracılığıyla bağlan’ onay kutusunu işaretleyin.
  6. Aşağıdaki listeden kullanmak istediğiniz ara bilgisayarı seçin.

    Radmin tip "Aracıyla Bağlan" seçeneği Bu liste, telefon defteri kayıtlarından doldurulur.

  7. Telefon defterinize yeni bir kayıt eklemek için Tamam düğmesine tıklayın.
  8. Bağlantıyı yapmak için bu yeni kayda çift tıklayın. Ara sunucuda yetkilendirme gerekiyorsa sizden ilave bir kullanıcı adı veya parolası istenebilir.
Radmin related "Aracıyla Bağlan" seçeneği

"Aracıyla Bağlan" seçeneği