Intel® AMT bağlantı modu

 

Radmin jumpto Intel® AMT

Radmin warn Intel® AMTIntel® AMT bağlantı modu, Windows 2000 veya üzeri sürümleri gerektirir.

Uzak bir bilgisayara bağlanma

Uzak bilgisayar Intel® AMT teknolojisini kullanmak üzere yapılandırılmışsa, ‘Intel® AMT bağlantı modu’ kullanılarak Radmin Viewer ile bu bilgisayara bağlanılabilir.

Intel® AMT bağlantı modu üzerinden uzak bir bilgisayara bağlanmak için:
 1. Hedef bilgisayar için bir telefon defteri kaydı ekleyin
 2. Kayıt içerik menüsünü örüntülemek için kaydı sağ tıklatın (Radmin illustr Intel® AMTresim).
  Radmin pb con menu amt Intel® AMT
  Telefon rehberi bağlantı menüsü
 3. Intel® AMT menü öğesini seçin.
 4. Gerçekleştirilecek AMT işlemini seçin.

Radmin gotop Intel® AMTbaşa git

AMT işlemleri

Radmin Viewer, aşağıdaki Intel® AMT işlemlerini destekler:

 • Hafıza Yeniden Başlatma

  Uzak bilgisayarı, uzak bilgisayarın kendi Açık/Kapalı düğmesini kullanarak yeniden başlatın. Bu, uzak bilgisayarın kasasında bulunan, bilgisayara giden elektriği açan/kapatan somut düğmedir. AMT, uzak bilgisayara açma/kapama düğmesini kapatma ve sonra yeniden açma için bir komut gönderebilir.

  Radmin warn Intel® AMTAMT Hafıza Yeniden Başlatma komutu, uzak bilgisayarın işletim sistemini atlayarak doğrudan uzak bilgisayarın elektroniğine gönderilir; böylece, aynı uzak bilgisayarın Aç/Kapat düğmesine basmış gibi, tüm kaydedilmemiş bilgiler kaybedilecektir.

 • Uzak bilgisayarın Aç/Kapat düğmesini açar.

 • Hafıza Kapatma

  Uzak bilgisayarın Aç/Kapat düğmesini kapatır.

  Radmin warn Intel® AMTUzak bilgisayarın işletim sistemi çalışır haldeyse, bu “kapat” komutunu almayacak ve tüm kaydedilmemiş veriler kaybedilecektir. (Kaydedilmemiş verilerin neden kaybedileceği ile ilgili ayrıntılar için Hafıza Yeniden Başlatma bölümüne bakın).

 • BIOS Uzaktan Denetim

  Bu AMT komutu, uzak bilgisayarı BIOS’da yeniden başlatır. Bu işlem, uzak bilgisayarın başlangıç ve BIOS ekranlarını gösteren bir terminal penceresi açar ve uzak bilgisayara açıldığında klavye komutları göndermenizi sağlar.

 • Başlangıç Uzaktan Denetimi

  Bu işlem, uzak bilgisayarı yeniden başlatır ve uzak bilgisayarın başlangıç dizilişini gösteren bir terminal penceresi açar ve uzak bilgisayara açıldığında klavye komutları göndermenizi sağlar.

 • Ağ Önyükleme

  Bu AMT komutu uzak bilgisayarı yeniden başlatır ve belirtilen bir yerel sürücüden (uzak bilgisayara bağlanmak için kullandığınız bilgisayarda) veya CD-Rom ya da disket ISO dosyasından önyükler. Bu işlem, uzak bilgisayarın başlangıç dizilişini gösteren bir terminal penceresi açar ve uzak bilgisayara açıldığında klavye komutları göndermenizi sağlar.

Radmin gotop Intel® AMTbaşa git

AMT güvenliği

Radmin Viewer, uzak bilgisayar bağlantınızın bir kullanıcı adı ve parola ile korunduğu “Küçük İşletme” Intel® AMT güvenliğini destekler. Radmin Viewer, herhangi bir yeni Intel® AMT bağlantısı için bir doğrulama penceresi görüntüleyecektir (Radmin illustr Intel® AMTresim).

Radmin amt auth wnd Intel® AMT
‘Doğrulama’ penceresi

Radmin note Intel® AMTBu komutun etkin olabilmesi için uzak bilgisayarda Intel® AMT’nin etkinleştirilmiş ve yapılandırılmış olması gerekir.

Radmin gotop Intel® AMTbaşa git

Terminal penceresi

Uzak bilgisayar, ‘BIOS Uzaktan Denetim’, ‘Başlangıç Uzaktan Denetimi’ veya ‘Ağ Önyükleme’ Intel® AMT bağlantı modlarında bağlanmışsa bir terminal penceresi görüntülenir. Bu pencere, BIOS arabirimi ve işletim sisteminin başlangıçtaki yükleme menüleri dahil olmak üzere uzak bilgisayarın başlangıç diziliminde görüntülenen tüm yazılı bilgileri görüntüler. Bu pencere etkinken yerel bilgisayarınızda basılan herhangi bir klavye tuşu, uzak bilgisayara gönderilir.

Radmin amt terminal wnd Intel® AMT
AMT terminal penceresi

Terminal penceresi menüsü aşağıdaki komutları içerir.

 • Psödo-grafikleri göster

  Bu seçilirse, Radmin Viewer uzak bilgisayarın BIOS’u tarafından kullanılan tüm özel karakterleri görüntülemek üzere unicode ve kullanıcı arabirimini oluşturmak için konsol programlarını kullanır.

 • Yazı Tipini Seç…

  Yerel bilgisayarınızın monitöründe uzak bilgisayarın ekranını görüntülemek üzere kullanılan yazı tipini seçer.

 • Durum…

  ‘VT100+’ modunda, uzak bilgisayarın ekranı yalnızca İngilizce karakterler kullanılarak görüntülenecektir. ‘VT100-UTF8′ modunda, uzak bilgisayarın ekranı Uluslararası karakter desteği ile birlikte görüntülenirken, İngilizce karakterler ve psödo-grafikler hatalı gösterilecektir.

 • Özel Tuş Kodlaması

  Radmin Viewer’ın uzak bilgisayara Görev tuşlarını (F1….F12 tuşları) gönderirken kullanacağı yöntemi seçin. Doğru yöntem, uzak bilgisayarın üreticisine göre değişir.

 • Ekranı Panoya Kopyala

  Uzak bilgisayarın ekranında vurgulanan her şeyi yerel panonuza metin olarak kopyalar.

 • Panodan Metin Yapıştır

  Bu komut, yerel bilgisayarınızın panosunda harf dizisi (her birini klavyeniz ile yazmışsınız gibi) olarak görüntülenen tüm metinleri uzak bilgisayara gönderir.

 • Komut ver

  Terminal penceresini kapatmadan ve parolayı yeniden girmeden bir Intel® AMT komutu verir.

Radmin gotop Intel® AMTbaşa git

Ağ Önyükleme

Uzak bilgisayara ‘Ağ Önyükleme’ Intel® AMT bağlantı modu ile bağlıysanız, ‘Ağ önyükleme’ penceresi görüntülenecektir (Radmin illustr Intel® AMTresim).

Radmin amt boot wnd Intel® AMT
‘Ağ önyükleme’ penceresi

 • Yerel CD veya disket sürücüsü

  Bu seçilirse, uzak bilgisayar yerel bilgisayarınızın (uzak bilgisayara bağlanmada kullandığınız bilgisayar) seçilen sürücüsüne takılı bir CD-ROM veya disket sürücüsünden önyüklenecektir.

 • CD veya disket ISO dosyası

  Bu seçilirse, uzak bilgisayar belirtilen CD-ROM veya disket ISO dosyasından önyüklenecektir.

Radmin gotop Intel® AMTbaşa git

Radmin related Intel® AMT

Intel® AMT