Radmin Viewer komut satırı anahtarları

 

Radmin jumpto Komut satırı anahtarları

Radmin Viewer’ın yürütülebilir dosyası, radmin.exe kurulum dizininde aşağıdaki komut satırı anahtarlarıyla birlikte çalıştırılabilir:

 • /connect

  Bir telefon defteri olmadan uzaktaki bir bilgisayara bağlantı işlemini başlatır:

  /connect:<adres>:<port>

  Burada:

  • adres

   Uzaktaki bilgisayarın IP adresi veya DNS adıdır

  • port

   uzaktaki bir bilgisayarda yüklü olan Radmin Server’ın bağlantılar için kullanılacak şekilde yapılandırılmış bağlantı noktası numarasıdır.

  Örnek:

  /connect:212.44.120.10:4899

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

 • /through

  bir ara Radmin Server vasıtasıyla bağlantı kurar

  /through:<adres>:<port>

  Burada:

  • adres

   ara bilgisayarın IP adresi veya DNS adıdır

  • port

   ara bilgisayarda yüklü olan Radmin Server’ın bağlantılar için kullanılacak şekilde yapılandırılmış bağlantı noktası numarasıdır.

  Örnek:

  /connect:212.44.120.10:4899 /through:212.44.121.1:2000

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

 • /pbpath

  belirtilen telefon defteri dosyasıyla çalışmaya başlar

  /pbpath“dizin yolu

  Burada:

  • dizin yolu

   telefon defteri dosyasının dizin yolu ve adıdır.

  Örnek:

  /pbpath”C:\my.rpb”

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

 • /noinput

  ‘Sadece Görüntüle’ bağlantı modunu kullanarak bağlantı kurar.

  Örnek:

  /connect:212.44.120.10:4899 /noinput

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

 • /telnet

  ‘Telnet’ bağlantı modunu kullanarak bağlantı kurar.

  Örnek:

  /connect:212.44.120.10:4899 /telnet

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

 • /file

  ‘Dosya Transferi’ bağlantı modunu kullanarak bağlantı kurar.

  Örnek:

  /connect:212.44.120.10:4899 /file

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

 • /shutdown

  ‘Kapatma’ bağlantı modunu kullanarak bağlantı kurar.

  Örnek:

  /connect:212.44.120.10:4899 /shutdown

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

 • /chat

  ‘Metin Sohbeti’ bağlantı modunu kullanarak bağlantı kurar.

  Örnek:

  /connect:212.44.120.10:4899 /chat

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

 • /voice

  ‘Sesli Sohbet’ bağlantı modunu kullanarak bağlantı kurar.

  Örnek:

  /connect:212.44.120.10:4899 /voice

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

 • /message

  ‘Mesaj Gönder’ bağlantı modunu kullanarak bağlantı kurar.

  Örnek:

  /connect:212.44.120.10:4899 /message

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

 • /fullscreen

  ‘Tam Kontrol’ bağlantı moduyla (mod anahtarı olmadan) veya ‘Sadece Görüntüle’ bağlantı moduyla (‘/noinput’ anahtarıyla) kullanılır. Uzaktaki bilgisayarın penceresini tam ekran şeklinde görüntüleyecektir.

  Örnek:

  /connect:212.44.120.10:4899 /noinput /fullscreen

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

 • /24bpp, /16bpp, /8bpp, /4bpp, /2bpp, /1bpp

  ‘Tam Kontrol’ bağlantı moduyla (mod anahtarı olmadan) veya ‘Sadece Görüntüle’ bağlantı moduyla (‘/noinput’ anahtarıyla) kullanılır. Radmin Server’ın Radmin Viewer’a aktaracağı görüntülerin renk derinliğini tanımlar. Renk derinliği azaldıkça ağ üzerinden aktarılacak veri boyutu da azalacaktır ve böylece güncelleme hızı artacak ancak görüntü kalitesi düşecektir. Azami renk derinliği, size neredeyse uzaktaki bilgisayardaki görüntüyle aynı görüntüyü sunacaktır ancak güncelleme hızı yavaş olabilir.

  Örnek:

  /connect:212.44.120.10:4899 /noinput /hicolor

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

 • /updates

  /updates:<saniye başına düşen güncelleme sayısı>

  Burada:

  • saniye başına düşen güncelleme sayısı

   her bir saniyedeki azami ekran güncellemesi sayısını belirtir.

  ‘Tam Kontrol’ bağlantı moduyla (mod anahtarı olmadan) veya ‘Sadece Görüntüle’ bağlantı moduyla (‘/noinput’ anahtarıyla) kullanılır. Uzaktaki bilgisayar penceresini, en fazla saniye başına belirtilen güncelleme sayısı ile görüntüleyecektir.

  Örnek:

  /connect:212.44.120.10:4899 /noinput /updates:30

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

 • /sendrequest

  Belirtilen Radmin Server etkinleştirme istek dosyasını Famatech Etkinleştirme Sunucusu’na gönderir ve alınan lisans dosyasını kaydeder. Alınan lisans dosyası, Radmin Server’ı manuel olarak etkinleştirmek amacıyla kullanılabileceği gibi Radmin Server komut satırı anahtarlarıyla da kullanılabilir.

  /sendrequest /requestfile”<istek dosyası adı>” /licensefile”<lisans dosyası adı>[/outputfile"<çıktı dosyası adı>"]

  Burada:

  • istek dosyası adı

   Radmin Server tarafından oluşturulan etkinleştirme istek dosyasının adı ve dizin yoludur. Daha fazla bilgi…

  • lisans dosyası adı

   kaydedilecek lisans dosyasının adı ve dizin yoludur.

  • çıktı dosyası adı

   kaydedilecek rapor dosyasının adını ve dizin yolunu tanımlayan, opsiyonel anahtardır. Rapor dosyasında işlemin başarılı ya da başarısız olduğuna dair metin şeklinde bir açıklama olacaktır.

  Örnek:

  radmin.exe /sendrequest /requestfile”C:\fam.request” /licensefile”C:\fam.license”

  veya

  radmin.exe /sendrequest /requestfile”C:\fam.request” /licensefile”C:\fam.license” /outputfile”C:\fam.log”

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

 • /?

  Mevcut komut satırı anahtarlarının bir listesiyle birlikte pencereyi görüntüler.

  Radmin gotop Komut satırı anahtarlarıbaşa git

Radmin related Komut satırı anahtarları

Komut satırı anahtarları